Keskkonnaminister Siim Kiisler kinnitas Keskkonnaameti peadirektoriks Riho Kupparti, kelle peamiseks väljakutseks saab Keskkonnaameti ja Keskkonnainspektsiooni sisuline ühendamine.

„Tänu oma suurele kogemusele, laiale silmaringile ning heale suhtlemisoskusele on Riho Kuppart väga sobiv inimene seda keerukat tööd ette võtma,“ ütles keskkonnaminister Kiisler.
Riho Kuppart asub Keskkonnaameti juhiks uue aasta 1. jaanuarist. Kui Keskkonnaamet ja Keskkonnainspektsioon 1. veebruarist liituvad, saab temast tekkiva ühendameti juht.

Riho Kuppart on lõpetanud Tallinna Tehnikaülikoolis ärikorralduse eriala. Alates 2013. aastast töötas ta Siseministeeriumis varade asekantslerina. Enne seda, aastastel 2004–2013 oli Kuppart Siseministeeriumi rahandusosakonna juhataja. Keskkonnaameti peadirektorina on tema teenistustähtaeg viis aastat.

Kupparti sõnul on ühendametina jätkava Keskkonnaameti eesmärkide saavutamiseks vaja pühendunud ja motiveeritud eksperte. „Meie ühiseks väljakutseks on kliendikeskse, ühtse, tugeva, mõistliku ja uuendustele avatud organisatsiooni kujundamine. Seda saame teha vaid kokkuhoidva ja motiveeritud meeskonnana. Olen võtnud enda südameasjaks viia meie töötajate palgad konkurentsivõimelisele tasemele. Soovin meile avatud ja julget meelt ning väga head meeskonnatööd!“ ütles Kuppart.

Keskkonnaministeerium on oma haldusalas olevat Keskkonnaametit ja Keskkonnainspektsiooni liitmas, et luua asutus, mis oleks keskkonnaküsimustes asjatundlik partner nii Eesti inimestele, ettevõtetele kui ka teistele riigiasutustele.

Kahe asutuse tegevuses on kattuvaid või sarnaseid ülesandeid. Keskkonnaameti ülesanne on viia ellu riigi keskkonnakasutuse, looduskaitse ja kiirgusohutuse poliitikat. Muu hulgas väljastab amet keskkonnalube. Keskkonnainspektsioon kontrollib looduskeskkonna kaitseks kehtestatud seaduste ja normide järgimist ning keskkonnalubade täitmist.

Asutuste liitmisel lähtutakse põhimõtetest, et tulevane asutus on esindatud kõikides maakondades ning tagatud on ööpäevaringne valveteenistus. Kokku hakkab uues asutuses töötama ligikaudu 550 inimest.

Ühendamise järel jääb loodav amet täitma kahe ameti kõiki seniseid põhifunktsioone, see tähendab muu hulgas vajadust säilitada praegune kompetents ehk töötajad. Seetõttu on oluline viia liitmine läbi sujuvalt ja jooksvat tööd võimalikult vähe häirivalt.

Ametid on kavas ühendada 1. veebruarist 2019, ühendasutuse nimeks saab Keskkonnaamet. Keskkonnaameti ja Keskkonnainspektsiooni ühendamiseks vajalike seadusemuudatuste eelnõu on hetkel Riigikogu menetluses.