Eesti Külaliikumine Kodukant tunnustas koos regionaalministriga konkursi „Kogukonna pärl“ raames Harjumaal esile tõstetud Margit ja Mait Eeriku perekonda Raasiku vallast. Konkursile esitati üle Eesti ligi 100 kandidaati, kelle seast tunnustatakse igas maakonnas ühte perekonda.

Margit ja Mait Eeriku perekond pälvis kogukonna tunnustuse kohaliku kultuurielu pikaaegse eestvedamise ning kogukonna, sh noorte aktiivse kaasamise eest. Raasiku vallas teavad Margiti ja Maidu ning nende laste tegemisi paljud inimesed – nad on tõelised kultuurikandjad ja kõigi heade mõtete edasiandjad.

13 aastat tagasi tuli perekond Eerik välja uudse lastega seotud ideega:  Raasiku Põhikoolis alustas nende juhendamisel tööd laste kunsti- ja draamastuudio, kus draamaelemendid olid põimitud erinevate kunstiliikidega. Kunsti- ja draamastuudiost sai peagi loovusstuudio Kreatiiv, mis korraldas laste loovuslaagreid jm.

Üheskoos pani perekond Eerik aluse Harju-Jaani kihelkonnapäevadele, mis tänavu leiavad aset juba 11. korda. 2006. aastal asutati Margiti ja Maidu initsiatiivil kultuuriühing Tuulekell, mis on koostöös rahvamajaga publiku ette toodud mitu professionaalset suvelavastust ning korraldanud mitmeid sündmusi Raasiku vallas ja lähiümbruses: viimasel kolmel aastal kihelkonnapäevade üritused, loodusmatkad Osmussaarele ja Pedassaarele jpm. Aastatel 2009-2011 tegutses perekond Eerik noorteteatriga RaVaNoTe, kus lavastati kaks etendust ning korraldati teatrihuvilistele noortele ka kaks suvelaagrit.

2008. aastal avasid Eerikud Raasiku Kunstikeldri, mis on aktiivselt tegutsenud tänaseni. Seal toimuvad Mait Eeriku juhendamisel igapühapäevased keraamika õpitoad täiskasvanutele (teemadeks sulatusklaas, tiffany vitraaž jne). Koos kirjutavad Margit ja Mait projekte, et avardada kunstikeldri tegevusvõimalusi. Projektid on ellu kutsutud omast soovist ja vabast tahtest, et kogukonnatunnet kasvatada.

Tänu pikaajalisele teatrialasele tegevusele on Margit ja Mait suutnud enda ümber koondada seltskonna aktiivseid, loovaid ja andekaid noori, avada neis julguse olla ise ja teistest erineda. Perekond Eerik on andnud Raasikul oma panuse nii laste, noorte kui täiskasvanutega seotud tegevustesse ja väärivad igati tunnustust.

Eesti Külaliikumise Kodukant tegevjuht Kaie Toobal ütles, et teist aastat toimuva konkursiga „Kogukonna pärl“ soovivad korraldajad tunnustada kogukonna arengusse vabatahtlikult panustavaid perekondi.

„Eelmisel aastal  kogusime pärlikeesse viisteist säravat pärliperet üle Eesti. Küla väärtuseks on inimesed, kes oma heade mõtete, sihipärase tegutsemise ja oskusega kaasata inimesi kujundavad elu külas elamisväärseks,“ rääkis Toobal. „Kogukonna pärli valimine innustab meid kõiki korraks järele mõtlema, milliste inimeste seas me elame ning milline on olnud meie enda vabatahtlik panus kogukonnaellu.“

Liikumine Kodukant soovib ärgitada inimesi märkama ja riiki väärtustama kodanikuks olemise olulist tunnust - vabatahtlikku tegevust. Seetõttu tunnustatakse konkursi „Kogukonna pärl“ raames just neid peresid, kes on siirast soovist ja vabast tahtest ühiselt panustanud kogukonna arengusse ja õlatunde tugevnemisse.

„Tunnustamist väärivad kõik, kes on toonud kohalikku ellu ja tegemistesse rõõmu, innustanud uusi ettevõtmisi ning edendanud loodushoidlikku mõtteviisi ja tervet eluhoiakut,“ märkis Toobal. Ta lisas, et Kodukandi strateegia lähtub säästliku arengu põhimõtetest ja terviklikust lähenemisest maaühiskonnale ning küladele.

Regionaalminister Siim Kiisleri sõnul on tegemist tänuväärse algatusega tõsta kõikjal Eestis esile perekondi, kes panustavad vabatahtlikult oma kogukonna hoidmisse ja elukeskkonna edendamisse. „Hea meel on tõdeda, et kogukonna pärlite tunnustamisest on kujunemas traditsioon. Sellega soovime näidata, et kohaliku elu edendamisel sõltub väga palju hoiakutest ja väärtustest.

Tunnustame perekondi, kes kannavad endas väärtusi, mis on tugeva kogukonna tekkimise aluseks: need on koostöö, algatusvõime ja töökus,“ lausus Kiisler. „Mul on väga hea meel, et meil leidub tõesti palju toredaid, aktiivseid ja tunnustamist väärivaid peresid – tõelisi kogukonna pärleid.“

Kokku tunnustatakse tiitliga „Kogukonna pärl“ 15 peret üle Eesti – igas maakonnas ühte perekonda, kes jäi ankeetide põhjal sõelale. Projekti „Kogukonna pärl“ elluviimist toetatakse regionaalministri valitsemisalast. Konkursi tunnusmeene autor on Rõuge sepp Peeter Reemann, sepise idee on inspireeritud Pärlijõega seotud legendist Võrumaal.

Kandidaate said esitada kõik inimesed ja organisatsioonid ning tunnustust väärivate kandidaatide sekka sobisid nii noored pered kui eakamad, nii ammu maal elavad kui hiljuti linnast maale kolinud pered. Peamine, et kõigi nende initsiatiiv ja pealehakkamine, head mõtted ja koostöösoov on nakatanud kogukonda ühiselt asju ette võtma ja koosolemisest rõõmu tundma.