Täna ilmus H&M grupi 2018. aasta jätkusuutlikkuse raport, mis tõstab esile ettevõtte edusamme seoses visiooniga olla teerajaja ringmajandusel põhineva ja taastuva moetööstuse suunas, pannes rõhku ka õiglusele ja võrdsusele.

 „Meie roll on algusest peale olnud moe demokratiseerimine. Hetkel tähendab see jätkusuutlikku tootmist, mis kindlustab võimaluse pakkuda suurepärast moodi ja disaini täna, homme ja ka tulevasi põlvkondi silmas pidades. Jätkame tööd, et olla kestliku moetööstuse teerajajad,“ räägib H&M grupi jätkusuutlikkuse juht Anna Gedda.

Aruanne hõlmab edusamme, mis viivad ettevõtte üksnes taaskasutatud ja teiste kestlikult toodetud materjalide kasutamiseni. 2018. aastal moodustasid kestlikud materjalid 57% kogu materjalikasutusest (2017. aastal 35%) ja 95% tootmiseks kasutatud puuvillast pärines vastutustundlikest allikatest, mis ei ole järgmise aasta 100% eesmärgist enam kaugel. „Taaskasutusmaterjalid on kahetine võit - tänu ringlusesse saatmisele jõuab prügimäele vähem jäätmeid ning selle võrra vähem kulub ka toorainet. Kahjuks puudub paljudel materjalidel taaskasutuslahendus või pole seda võimalik teostada suurtes kogustes. Olukorra parandamiseks teeme koostööd teadlaste ja novaatoritega, töötades paralleelselt selle nimel, et teiste kestlikku päritolu materjalide osakaal võimalikult kiiresti tõuseks,“ ütles H&M grupi keskkonda säästva arengu juht Cecilia Brännsten.

Aruandest saab lugeda ka seda, et aprilli teises pooles hakkavad H&M ning H&M HOME veebipoe toodetele lisama täpsemat infot toodete valmistamisvabriku, koostise ning juba kasutatud eseme ringlusesse saatmise võimaluste kohta.

Ka palgateema osas täheldab H&M grupp edusamme (analüüsi andmed). Kogu moetööstust puudutavad lahendused eeldavad aga koostööd. Sellest ajendatult on 22 kaubamärki ja tekstiilitöötajaid esindav ametiühing IndustriALL sidunud end koostööplatvormiga ACT, millega liitunud brändid sõlmisid vastastikuse mõistmise memorandumi, mis kohustab neid tagama, et nende ostutavad võimaldavad maksta õiglast tasu, mis võimaldab äraelamise.
 

H&M grupi jätkusuutlikkuse raport ja edusammud

Olulised saavutused aastal 2018 (tervikraporti saab alla laadida siit):

  • H&M grupp vähendas ettevõtte enda tegevuses CO2 emissioone 11% võrra võrreldes eelmise aastaga. 2030. aastaks plaanitakse  kasvuhoonegaaside absoluutseid heitkoguseid vähendada veel 40% võrra. Uued eesmärgid, mis on osa ettevõtte soovist saada 2040. aastaks kliimapositiivseks, kiideti heaks Science Based Targets Initiative’i poolt.
  •  „Take Care“ kontseptsioon, mis pakub kliendile rõivaste eluea pikendamiseks juhiseid, parandusteenuseid ja hooldustooteid arenes pilootprojektist neljal turul toimivaks lahenduseks.
  •  Hiljuti väljatöötatud pakendistrateegia raames seati uus eesmärk, mis kinnitab, et kõik kasutatavad pakendid peavad hiljemalt 2030. aastaks olema valmistatud 100% taaskasutatud või kestlikult toodetud materjalidest.
  •  H&M grupp töötas WWFi toetusel välja uue vee tegevuskava, mille üks eesmärkidest on vähendada 2022. aastaks kogu tootmises veekasutust 25% võrra ja suunata 15% reoveest uuesti tootmisprotsessidesse.
  •  Juunis käivitas ettevõtte kaubamärgi Afound, mis tegeleb müümata toodetele uue võimaluse andmisega.
  •  57% kogu H&M grupi kasutatud materjalidest ja 95% kogu puuvillast olid ümbertöödeldud või pärit kestlikest allikatest.
  •  655 tehast (930 000 töötajat ja 84% tootmismahtu) osalesid grupi töö- ja palgahaldussüsteemide põhiprogrammides.
  •  Edendatakse tööd tehisintellektiga, et tagada tootmise-nõudluse kooskõla, vähendada transporti, säästa energiat ja ressursse.