4. juunil toimub Tartus, Eesti Maaülikoolis, kontaktseminar, mille eesmärk on motiveerida ja toetada kohalike (mahe-)toodete kättesaadavuse parandamist.

Seminar on suunatud toitlustajatele, restoranidele, hulgimüüjatele ja jaemüüjatele, et tuua omavahel kokku Eesti tootjatega ning tutvustada Lõuna-Eesti aiasaaduste väärinduskeskust ja pakkuda lahendusi dünaamilise hanke abil väiketootjate toodete paindlikumaks pakkumiseks. Lisaks on oodatud kõik, kes on pühendunud kohalike toodete ja mahetootmise väärtustamisele, kohalike toodete kättesaadavuse parandamisele ning tootjate ja ostjate vaheliste suhete arendamisele.

Statistikaameti juhtivanalüütiku Ege Kirsi sõnul oli 2023. aasta mahetootjatele raske. Võrreldes eelnevate aastatega vähenes saak ja loomade arv ning kaugeneti „Talust taldrikule“ strateegias seatud 25% eesmärgist. Kokku lõpetas möödunud aastal oma tegevuse 78 mahetootjat ning sellega vähenes ka mahepõllumajandusmaa kasutus pindala 2.5% võrra, võrreldes 2022. aastaga. Teravilja kogusaak oli 83 200 tonni, mida on 31% vähem kui 2022. aastal. Lisaks teravilja kogusaagi langusele, langes ka puuviljade ja marjade saak – 640 tonni, mida on poole vähem võrreldes aastaga 2022.

Seminari raames jagatakse kogemusi kohalike ja mahetoodete pakkumisel ning antakse ülevaade Lõuna-Eesti aiasaaduste väärinduskeskusest, mis aitab kaasa maakonnas olulisele kitsaskoha lahendamisele. Kontaktseminari käigus arutletakse mahetoidu pakkumisest toitlustajatele ning kohaliku tooraine pakkumist läbi restorani vaatenurga. Seminari avab regionaal- ja põllumajandusministeeriumi kantsler Marko Gorban. Seminari lõpupaneelis arutletakse tootjatega kohalike mahetoodete võimalustest turunõudluse rahuldamisel ja vajadusest kohaliku tootmise arendamisel. Lõpupaneelis osalevad riigikogu liige Anti Allas ja Eesti Maaülikooli maamajandusökonoomika professor Rando Värnik.

Seminari korraldavad Võrumaa Arenduskeksus, Setomaa Liit ja UMA MEKK. Seminari toetab Võrumaa Partnerluskogu. Lisateavet kontaktseminari kohta on leitav Võrumaa
Arenduskeskuse kodulehelt või e-kirja teel.

Osalemine seminaril on tasuta, osalejate arv on piiratud. Registreerida saab kusagil Võrumaa Arendusekeskuse kodulehel.

Hoog sisse kohalike mahetoodete kättesaadavusele!