5. septembril avaldati Riigi Teatajas majandus- ja kommunikatsiooniministri (MKM) määrus, millega karmistatakse hoonete energiatõhususe miinimumnõudeid.

Võrreldes varasema määrusega käsitleb uus terviktekst vaid nõudeid hoonete energiatõhususele, aga mitte enam energiatõhususe arvutamise metoodikat. Nimetatud metoodika kehtestatakse iseseisva MKM määrusega. Kuigi uues määruses säilitatakse kehtivad põhimõtted, siis täpsustatakse ja lisatakse ka mõned mõisteid (nt nullenergiahoone).

Energiatõhususe miinimumnõuetest olulisim on energiatõhususarv, mis iseloomustab hoone kompleksset energiakasutust. Energiatõhususarvu piirväärtusi ei tohi ehitatavate või oluliselt rekonstrueeritavate hoonete puhul ületada.

Uue määrusega kehtestatakse senistest rangemad kohustuslikud energiatõhususarvu piirväärtused vastavalt EL direktiivile 2010/31/EL hoonete energiatõhususe kohta Näiteks, kui varasemas määruses on ehitatava väikeelamu energiatõhususe piirväärtuseks 180 kWh/(m2a), siis uues määruses on selleks 160 kWh/(m2a).

Eelnõu seletuskirja kohaselt suurendavad rangemad energiatõhususe miinimumnõuded hoonete ehitamise ning olulise rekonstrueerimise maksumust 5-10 %. Määrus jõustub 9. jaanuaril 2013.

Määruse tekst Riigi Teatajas

Määruse eelnõu ja seletuskiri Eelnõude Infosüsteemis (EIS)Käesolev uudis pärineb Keskkonnaõiguse Keskuse uudiskirjast, mida rahastab Keskkonnainvesteeringute Keskus.