Alates 2012. aastast annab hõimurahvaste programm välja rahvusteaduste auhinda uurali omariikluseta põlisrahvaste teadustööde eest.

Rahvusteaduste auhinnale võib esitada neljal viimasel aastal (2016−2020) monograafia, kogumiku või koguteosena ilmunud töö eest kahes kategoorias:

1.  uurali rahvaste rahvusteaduste (kirjandusteadus, keeleteadus, ajalugu, arheoloogia, etnoloogia, folkloristika) alane teadustöö mis tahes keeles;

2.  mõnes uurali keeles avaldatud teadustöö mis tahes erialal.

Auhinna suurus mõlemas kategoorias on 1250 eurot ning mõlemas kategoorias määratakse auhind üldjuhul ühele autorile.

Taotlejal (auhinnale esitajal) tuleb kandideerimiseks saata 17. augustiks 2020 hõimurahvaste programmi koordinaatorile marika@fennougria.ee :

1) kui võimalik, siis avaldatud teos .pdf formaadis;

2)  avaldus (eesti, vene või inglise keeles), milles on märgitud nominendi nimi, sünniaeg, töökoht, aadress, telefoninumber, elektronposti aadress, auhinnale kandideerimise kategooria;

3)  varem avaldatud teoste nimekiri (eesti, vene või inglise keeles);

4)  1−2 soovituskirja / eksperdi hinnangut (eesti, vene või inglise keeles).

Avaldatud teoseid (2 eksemplari) võib saata ka posti teel. Postitamise tähtjaks on samuti 17. august 2020 (arvestatakse postitempli kuupäeva järgi):

Hõimurahvaste programm
Marika Alver
Pärnu mnt 28
Tallinn 10141
Eesti

Eelmise aasta konkursilt edasi suunatud taotluste puhul ei pea materjale uuesti esitama. Palume dokumendid ja materjalid saata ainult uute taotluste esitamisel.

Auhinna laureaadid kuulutatakse välja hõimupäeval, 17. oktoobril 2020.