Ühendus Humana Estonia viib sel ja järgmisel aastal läbi keskkonna ja säästva arengu projekti „Pluus on minu pakend ehk kuidas rõivaste eluea pikendamine säästab keskkonda”.

Projekti raames toimuvad kogupereüritused Eesti valdades ja linnades, kus kohalikel elanikel on võimalus ära anda oma seisma jäänud rõivad, osaleda keskkonnateemalises töötoas, kus on ühendatud loeng-arutelu ja praktiline tegevus, ning tutvuda näitusega „Särk ja seletus“.

Projekt viiakse ellu koostöös kohalike omavalitsustega, kes läbi Humana saavad realiseerida oma jäätmekavasid, pakkudes inimestele võimaluse annetada oma rõivad heategevuseks ning  saada teavet keskkonnasäästlike tarbimisharjumuste kohta.

Projekti toetab Vabaühenduste fond, mis on rahastatud Islandi, Liechtensteini ja Norra poolt EMP finantsmehhanismi ning Norra finantsmehhanismi vahendusel.

Kõik huvitatud kohalikud omavalitsused on teretulnud osalema.


Loe lisaks riiete, lõngade ja kangaste kohta

Erinevad kangad ja materjalid

Hooldamine

Mõju keskkonnale, ühiskonnale ja tervisele

Taaskasutus ja jäätmed

Moetööstus

Kaubandus