Keskkonnateabe Keskuse ulukiseireosakond  märgistas Edela-Eesti metsades GPS-GSM saatjatega kaks täiskasvanud isahunti.

Keskkonnateabe Keskuse ulukiseireosakond märgistas käesoleva aasta suvel Pärnu- ja Viljandimaa piirialadel laiuvates metsamassiivides GPS-GSM saatjatega kaks täiskasvanud isahunti. Üks loomadest märgistati suve esimeses pooles, teine aga ülemöödunud nädalal. Mõlemad isendid kuuluvad samasse karja ning asustavad ühte konkreetset territooriumi.  Loomad olid märgistamise hetkel heas tervislikus seisundis.

Huntide elu uurimine

Käimasoleva uurimisprojekti peamiseks eesmärgiks on hankida võimalikult täpset teavet Eestis elavate hundikarjade reviiride suuruse, kasutuse, elupaigavaliku ning toitumise kohta. Nüüdseks ligi aasta väldanud projekti käigus on analoogne jälgimisseade paigaldatud  kokku kolmele hundile. Neilt laekuva info põhjal liiguvad loomad territooriumil suurusega 400-500 ruutkilomeetrit, jättes oma jälgi keskmiselt kaheksa erineva jahipiirkonna territooriumile.

Uuringuid rahastab Keskkonnainvesteeringute Keskus.