MTÜ Ida-Virumaa Naiste Tugikeskus-Varjupaik pakub vägivallaohvritele turvalist varjupaika, toetust ja abi ametiasutustega suhtlemisel ning psühholoogilist ja juriidilist nõustamist. Naistevastase vägivalla all kannatavad naised saavad ühendust võtta telefonil 53 33 26 27 või kirjutada naistetugikeskus@hot.ee

"Eelistame saada rahalisi annetusi perevägivalla all kannatavatele naistele ja lastele tugiteenuste osutamiseks. Rahalisi annetusi võib kanda  MTÜ Ida-Virumaa Naiste Tugikeskus-Varjupaiga kontole EE352200221031171923. Kui on mõtteid või ideid annetuste kogumiste kampaaniate korraldamiseks  ja just Ida-Virumaa Naiste Tugikeskus-Varjupaiga tegevuse toetamiseks, siis on ettepanekud oodatud," selgitas Bioneerile keskuse esindaja Karoli Põllumäe.

Ühenduse veebileht on  www.naistetugikeskus.eu ja Facebooki leht on facebook.com/IdaVirumaa-Naiste-Tugikeskus-Varjupaik-644442872281838