Tallinna linn koos teadus- ja ärilinnakuga Tehnopol kutsuvad esitama uudseid ideid innovatsioonikonkursile „Tallinnovation“. Ettepanekuid uute targa linna lahenduste loomiseks või olemasolevate paremaks muutmiseks saab esitada veel 23. augustini.

  • Ettevõtlus
  • 16. august 2021
  • Foto: Pixabay, CC Public Domain

Innovatsioonikonkursist võivad osa võtta Tallinnasse registreeritud ettevõtted. Konkursile oodatakse ideid, mis pakuvad toimivaid alternatiive nii kasutusel olevatele kui ka täiesti uutele targa linna lahendustele. Idee esitanutel on võimalus saada rahalist toetust, piloteerida oma projekti, saada Tallinna linnalt kontakte, nõuandeid ja vahendeid ning kasutada Tehnopoli mentorite võrgustiku tuge.

„Soovime Tallinna piirkonnast kujundada Põhja-Euroopa targa ja rohelise majanduse keskuse, kus on suurepärane elukeskkond ning kiired ja mugavad ühendused,” ütles Tallinna abilinnapea Aivar Riisalu. „Meie heaolu põhineb teadmismahukal majandusel, heal elukeskkonnal ja tasakaalustatud arengul, mis omakorda toetub tarkadele ja loovatele inimestele. Seetõttu on uued targa linna arendused meile väga vajalikud.”

„Tehnopol aitab kaasa tipptasemel tehnoloogia ettevõtete tekkele, arengule ja kasvule. Võimalus reaalses keskkonnas loodavat innovatsiooni testida on hädavajalik vaheetapp jõudmaks esimeste klientideni turul,“ rääkis Tehnopoli juhatuse liige Indrek Orav. „Oleme otsustanud toetada ettevõtteid testkeskkonna pakkumisega ja see on toonud meie linnakusse suures kontsentratsioonis innovatsiooni – nutikaid ülekäiguradu ja tänavavalgusteid, päikesepaneelidega teesillutise, joonimis- ja pakiroboteid, iseteenindusliku minipoe jpm.”

Möödunud aasta konkurss näitas Orava sõnul, et innovatsioonifondis osalemine toob ettevõtetele reaalse kasu ja see süstib loodetavasti südikust selle aasta kandideerijatesse. Eelmisel aastal kvalifitseerus konkursile 12 tööd, mille seast valis komisjon välja viis kõige perspektiivikamat ideed. Ülevaade valitud töödest on leitav siin.

Innovatsioonikonkursi „Tallinnovation“ hindamine toimub kahes osas. Esmalt vaadatakse taotlused üle, küsitakse täiendavat infot ja suheldakse parimate lahenduste leidmiseks taotlejatega. Teises osas saab välja valitud lahendusi esitleda komisjonile, kuhu kuuluvad valdkondade eksperdid. Oodatud on nii rahalist kui ka mitterahalist panust vajavad ideed, näiteks e-lahenduste testimine, andmete kogumine ja muu taoline. Innovatsioonifondi suurus 2021. aastal on 50 000 eurot.  

Kandideerimine on avatud 12. maist ja taotlusi saab esitada veel kuni 23. augustini. Varakult idee esitamise eeliseks on võimalus tagasiside põhjal oma taotlust täiendada ja lisainfot saada. Konkursi kohta põhjalikumalt lugeda ja taotlusi esitada saab veebilehel: innovatsioonifond.tehnopol.ee