Täna, 28 aprillil on ülemaailmne töötervishoiu ja tööohutuse päev. Rahvusvaheline tööohutuse ja töötervishoiu päev pärineb Kanada töötajate 1989. aasta otsusest tähistada iga aasta 28. aprillil töö läbi surma või trauma saanud töötajate mälestuspäeva.

Maailmas juhtub aastas keskmiselt 313 miljonit tööõnnetust ja registreeritakse 160 miljonit kutsehaigust ning tööõnnetuste tõttu sureb aastas keskmiselt 2,3 miljonit inimest.

Aastal 2014 toimus Eestis 4635 tööõnnetust, millest 3725 juhul said töötajad kerge kehavigastuse, 894 juhul raske kehavigastuse, tööõnnetustes kaotas elu aga 16 inimest. Tööinspektsiooni poolt läbi viidud uuringute põhjal selgub, et Eestis juhtuvad tööõnnetused eelkõige puuduliku töötajate väljaõppe ning juhendamise tõttu.

Tööinspektsiooni peadirektori Maret Maripuu sõnul on Tööinspektsiooni peamine eesmärk suurendada eelkõige töösuhteosapoolte töökeskkonnaalast teadlikkust ning valdkonna õigusaktide, infomaterjalide, koolituste ja konsultatsioonide kättesaadavust. Vältimaks tööõnnetuste toimumist on tööandjatel äärmiselt oluline panustada töötajate juhendamisesse ja väljaõppesse ning töötajad peaksid väga tõsiselt suhtuma isikukaitsevahendite kasutamisesse ning järgima masinate ja seadmete käitlemisel ohutusjuhendeid.

Tööinspektsioon mälestab kõiki Eesti Vabariigis tööõnnetustes hukkunud ja viga saanud kaasmaalasi tööinspektorite täiendkoolituse päevaga, et võimaldada parimat töökeskkonnaalast juhendamist kõigile Eesti töötajatele ja tööandjatele.

Tööinspektsioon soovib kõigile ohutut ning turvalist töökeskkonda!