Baltimaade üks suurim energiakontsern Ignitis plaanib oma roheenergia võimsusi neljakordistada 4 GW-ni, mis tähendab ülimahukaid investeeringuid Eesti, Läti, Leedu ja Poola tuule-, päikese-, hüdro-, jäätme-, biomassijaamadesse ja teistesse roheenergia lahendustesse. 

  • Energeetika
  • 30. juuli 2020
  • Fotod: Ingitise Pomerania tuulepargi ehitus Poolas/Ignitis Grupp

“Oleme otsustanud oma ettevõtte ümber kujundada ja luua regioonis juhtiv taastuvenergia äri, mis aitaks kaasa senisest jätkusuutlikuma maailma loomisel. Meie missioon on muuta energia nutikaks: puhtamaks, turvalisemaks ja uuendustele avatuks," märkis Ignitis Grupi juhatuse esimees ning tegevdirektor Darius Maikštėnas.

Ignitis teeb hiigelinvesteeringu roheenergiasse

Ettevõtte uuendatud pikaajalise strateegia järgi suurendab Ignitis Grupp oma taastuvenergia ressurssidel baseeruvaid võimsusi järgneva kümne aasta jooksul ligi neli korda, tänaselt 1,1 GW 2030. aastaks 4GW-ni. 

Ignitis Grupi strateegiadokument näeb järgneva kolme aasta jooksul ette roheenergia võimsuste kasvu 1,6 - 1,8 GW-ni, eesmärgi saavutamiseks plaanib ettevõte 2020-2023 aastal investeerida kuni 950 miljonit eurot.

Eestis tervikuna ulatus taastuvenergia võimsus 2019. aastal 0,7 GW-ni, Ignitis Grupi hinnangul võiks see kümne aasta pärast, 2030. aastal Eestis olla 1,9 GW.

Ühtlasi näeb Ignitise uus strateegia ette süsinikneutraalsuse saavutamise 2050. aastaks, mis vastab ÜRO poolt seatud eesmärkidele.

Ignitis on Baltimaade üks suurim, rahvusvaheline energiakontsern, mille ettevõtted tegelevad tootmise, jaotuse ja edasimüügiga ning arendavad targa energia lahendusi. Kontsernile kuuluvad kaks hüdroelektrijaama Leedus, neli tuuleparki Leedus ja Eestis ning biomassijaam Leedus.

Ignitis teeb hiigelinvesteeringu roheenergiasse