Kkliimajalajälje vähendamine, uue bioliimi kasutuselevõtt, jaemüügis ja tootmises üha kasvav taastuvate energiaallikate kasutamine ning toodete kasutamisest tingitud keskkonnajalajälje vähendamine enam kui poole võrra – need on vaid mõned 2023. aastal keskkonnamõju vähendamiseks toimunud tegevustest, selgub värskeimast jätkusuutlikkuse- ja kliimaraportist.

„Meie viimaseks edusammuks on bioliimi kasutuselevõtt IKEA Industry tehases Leedus ja uue tehnoloogia katsetamine puitkiudplaatide taaskasutamiseks. See toetab IKEA kliimamuutuste üleminekukava eesmärkide saavutamist ja materjalide kasutamisest tingitud heitkoguste vähendamist, mis mõjutab kliimajalajälge kõige rohkem. Kestlikkus on meie äris ülioluline märksõna ning me töötame selle nimel, et kestlik eluviis oleks taskukohane ja kättesaadav paljudele,“ ütles Inter IKEA Groupi tegevjuht Jon Abrahamsson Ring.

Eesti turu juht Marko Põder selgitas, et kestlikkus on IKEA äri lahutamatu osa. „Meie eesmärk on inimesi inspireerida ja pakkuda võimalusi muuta oma kodune elu tervislikumaks ja kestlikumaks. Astume meie ettevõtte keskkonnamõju vähendamiseks samme, mis hõlmavad energia tarbimist, kliimajalajälje ja toidujäätmete vähendamist, tootmistegevuste optimeerimist ning pakutava toiduvaliku täiendamist taimsete alternatiividega. Teise olulise suunana tõstame oma töötajate teadlikkust ning julgustame neid igapäevatöös kasutama keskkonnasäästlikke lahendusi, sest sel teekonnal mängib olulist rolli igaühe kaasamine,“ sõnas ta.

2023. finantsaasta (01.09.2022–31.08.2023) tõi ettevõttele kuhjaga nii üleilmseid väljakutseid kui edusamme. Üldine kliimajalajälg vähenes 22%* võrreldes baasaastaga, milleks on 2016. finantsaasta, kui IKEA kehtestas senisest karmimad kliimaeesmärgid. 2023. finantsaastal vähenes  kliimajalajälg eelmise aastaga võrreldes 12% ja baasaastaga võrreldes 22%. Mullune vähenemine sai teoks tänu taastuvenergiaallikate kasutuse suurendamisele nii jaemüügi- kui tootmisüksustes, valgustivaliku energiatõhususe suurendamisele ja väiksematele tootmismahtudele.

 

2023. finantsaasta edusammud kliimamõju vähendamisel on järgmised:

 

 • Müüdud toodete plastpakendite osakaal vähenes ligi 47% võrra ning kõikide plastpakendite (sh müüdud kaupade pakendid, mitmikpakendid, ühikkoormad ja käitlemismaterjalid) osakaal vähenes umbes 44% (võrreldes baasaastaga 2021).
 • IKEA poed liiguvad 100% taastuvenergia kasutamise poole. Nüüdseks kasutab IKEA 100% taastuvenergiat juba 25 jaemüügiturul, mida on üks enam kui mullu.
 • Lisandus 142 tehast või tarnijat, kus kasutatakse 100% taastuvenergiat. Kokku on selliseid tehaseid või tarnijaid 408.
 • Toodete kodukasutusest tingitud kliimajalajälg vähenes eelmise finantsaastaga võrreldes 13% ja baasaastaga 2016 võrreldes 52%.
 • Võrreldes baasaastaga 2016** vähenes Inter IKEA Grupi otsese tegevuse kliimajalajälg 80%.
 • 97,8% IKEA toodetes kasutatud puidust on pärit jätkusuutlikumatest allikatest, 17% puidust on taaskasutatud.
 • 2023. aastal pakkus IKEA 23,2 miljonit lisa- või varuosa, mis võimaldavad klientidel toodete eluiga pikendada.
 • Taaskasutasime esimest korda keraamilisi tootmisjäätmeid, et valmistada uus lauanõude sari SILVERSIDA.
 • Lansseerisime VINDSTYRKA sensori kodus õhukvaliteedi jälgimiseks ja teadlikkuse tõstmiseks siseruumide õhukvaliteedist.
 • Algatasime pilootprojekt sulgede ja udusulgede kogumiseks ja taaskasutuseks GULKAVLE patjade ja FJÄLLBRÄCKA tekkide jaoks koostöös väikese iduettevõttega, mis tegutseb Belgias, Saksamaal ja Hollandis.
 • Lansseerisime uue globaalse kollektsiooni, mis on loodud koostöös seitsme sotsiaalse ettevõttega, tagades töökohti haavatavatesse ja marginaliseeritud rühmadesse kuuluvatele inimestele üle Aasia.

IKEA jätkab uuendustega ja tehnoloogiate arendamisega, et täita seatud eesmärke ja jõuda 2030. aastaks vaid taastuvate või ringlusse võetud materjalide kasutamiseni.

Lõppenud finantsaastal töötati välja detailne tegevuskava, mis toetab kliimamõju vähendamist ja on kooskõlas Euroopa Liidu eesmärgiga hoida ära maailma keskmise temperatuuri tõusu üle 1,5°C võrreldes tööstusajastueelse tasemega. Tegevuskava on kooskõlas ka teaduspõhiste sihtmärkide algatuse (SBTi) neto-null standardiga. Uute eesmärkide hulka kuulub väärtusahelas kasvuhoonegaaside heitkoguste vähendamine 2030. finantsaastaks absoluutarvudes vähemalt poole võrra, samas kui neto-nulli planeerib IKEA jõuda 2050. finantsaastaks. Eesmärgid esitati 2023. aasta novembris kinnitamiseks ka SBTi-le.

Kestlikkusstrateegia, milles peetakse silmas nii inimestele kui planeedi huve, kirjeldab eesmärke ja kohustusi ja sätestab ühise tegevuskava aastaks 2030. Rohkem näiteid edusammude kohta leiab IKEA 2023. aasta finantsaasta kestlikkusaruandest ja kliimaaruandest, mille on välja andnud Inter IKEA Group ning mis kajastab kogu IKEA frantsiisisüsteemis ja väärtusahela ühiseid jõupingutusi.


*Hõlmab IKEA kauplusi ja esindusi, samuti jaotuskeskusi, kontoreid jne, mis tegutsevad kaubamärgi all.

**See vastab Inter IKEA Group 1. ja 2. skoobis olevatele heitkogustele, sealhulgas Inter IKEA omanduses olevatele tootmistegevustele ettevõtetes IKEA Industry ja IKEA Components. See välistab aga frantsiisivõtjate ja väliste otsetarnijate kasvuhoonegaaside heitkogused, mis on osa IKEA skoop 3 heitkogustest.