Ajakirja Eesti Loodus augustikuu number on tervenisti pühendatud soodele. Põnevat lugemist jagub soodes matkamisest ja kasvavatest marjadest kuni soode taastamise ja süsiniku sidumiseni.

Pikem intervjuu kümne tuhande soo maast on ELFi märgalaeksperdi Eerik Leibakuga. Piret Pungas-Kohv teeb ülevaate soode kujundist eesti lastekirjanduses, alustades Kreutzwaldist ja lõpetades Kivirähaga. Seda artiklit saab juba lugeda ka veebis.

Erinumbri sisukorraga saab lähemalt tutvuda Eesti Looduse veebilehel.

Piret Pungas-Kohvi artikkel toetub projekti “Soode kaitse ja taastamine” (Conservation and Restoration of Mire HabitatsLIFE Mires Estonia; projekti nr: LIFE14 NAT/EE/000126) raames tehtud tööle.