Keskkonnainspektsiooni inspektorid osalesid Atlandi ookeani loodeosas toimunud ühisinspekteerimisel, mille käigus avastati neli kalapüüginõuete rikkumist, sealhulgas üks tõsisem rikkumine. 

Ühel kontrollitud Hispaania laeval tuvastati püügipäevikus valeandmete esitamine, mida loetakse Loode-Atlandi Kalapüügiorganisatsiooni (North-West Atlantic Fisheries Organisation ehk lühendina NAFO) reeglite järgi tõsiseks rikkumiseks.  

„Tõsise rikkumise tuvastamisel ja laeva lipuriigilt vastava korralduse laekumise järel kalalaeva püügitegevus lõpetati, kala hoiustamise ruumid suleti ja pitseeriti ning laev saadeti lipuriigi poolt määratud sadamasse täiendavaks kontrollimiseks,“ ütles missioonil osalenud Keskkonnainspektsiooni kalakaitse osakonna juhtivinspektor Meit Grosmann.

Samal Hispaania laeval avastati veel teinegi, väiksem rikkumine, mis oli seotud nõuetele mittevastava lastiplaani esitamisega.

Kaks ülejäänud rikkumist avastati ühel Vene kalalaeval. Tegemist oli toodangu markeerimise ja trümmiplaani nõuete rikkumisega.

„Taoliste väiksemate rikkumiste puhul saadetakse inspekteerimise raport laeva lipuriigile, kes seejärel otsustab laeva suhtes rakendatavate meetmete üle,“ selgitas Grosmann.

Kokku kontrolliti hiljuti lõppenud ühisinspekteerimisel nelja Loode-Atlandil Kanada ranniku lähedal püüdvat kalalaeva.  

Eesti poolt osalesid missioonil kaks keskkonnakaitseinspektorit, Lätist üks inspektor. Lisaks inspektoritele viibis patrull-laeval ka Euroopa Ühenduse Kalanduskontrolli Agentuuri koordinaator.

Eestil nagu ka teistel Euroopa Liidu koosseisu kuuluvatel riikidel on NAFO liikmena kohustus osa võtta ühisinspekteerimistest, et tagada NAFO reguleeritaval alal kehtestatud püüginõuete järgmine ja kalavarude optimaalne kasutamine.

Missioonide arv, kestvus ja muud üksikasjad sätestatakse liikmesriikide iga-aastases ühiskasutuskavas.

2008. aastal osalesid Eesti inspektorid neljal rahvusvahelisel missioonil, kokku 89 päeva.