Keskkonnainspektsiooni inspektorid pidasid kolmapäeval Pärnus kinni kohalikule ettevõttele kuuluva kaubikauto ligi kahe tonni värske kalaga, mis veodokumentide järgi toodi Lätist, kuid mille tegelikku päritolu ei suutnud vedaja tõendada.

Inspektoritel on alust arvata, et tegemist oli Peipsist harrastuspüügil püütud kaladega.

Keskkonnainspektsioon alustas juhtumi uurimiseks väärteomenetluse.

Autos olnud 808 kilo koha ja 916 kilo ahvenat võeti asitõendina hoiule ja realiseeriti pärast vajalike menetlustoimingute läbiviimist kui kiirestiriknev kaup.

Müügist saadud ligi 100 tuhat krooni läheb kuni lõpliku lahendi saamiseni riigi deposiitarvele.

Kalade päritolu kindlakstegemiseks on võetud nendest proovid, mis saadetakse ekspertiisi.