Keskkonnakaitseinspektorid tabasid teisipäeval, 11. novembri hilisõhtul Lääne-Virumaal Porkuni järvel kaks allveepüüki teinud meest. Röövpüüdjad kasutasid püügivahendina taskulambiga varustatud harpuunpüsse.

"Kõigepealt eirasid püügilt tabatud mehed järvel kehtivat püügipiirangut," ütles Keskkonnainspektsiooni Lääne-Virumaa büroo juhataja Marit Seene. "Nimelt on Porkuni järvel 2008. aastal kalapüük harrastuspüügi vahenditega keelatud," täpsustas Seene.

Porkuni järv on varasematel aastatel mitu korda kuivanud, mille tõttu on ka järve kalavarud tugevasti kannatanud ning vajavad kaitset.

Lisaks sellele toimus püük keelatud viisil. Harpuunpüssi loetakse küll kalapüügiseaduse kohaselt harrastuslikuks püügivahendiks, kuid kalapüügieeskiri ütleb, et allveekalapüügil ei tohi kasutada kunstlikku valgustust. 

Samuti olid röövpüüdjate saagiks langenud kalad, välja arvatud üks haug, alamõõdulised. Õnneks ei olnud püütud kalade hulk suur.

Röövpüüdjateks osutusid kaks Tallinna meest, kelle suhtes inspektsioon alustas väärteomenetluse. Lisaks trahvile tuleb röövpüüdjatel hüvitada  keskkonnale tekitatud kahju.

Röövpüüdjad tabati tänu tähelepanelikule kodanikule, kes helistas teisipäeva õhtul Keskkonnainspektsiooni valvetelefonile 1313 ning teatas Porkuni järvel toimuvast allveepüügist.

Lisainfo võib küsida:
Leili Tuul - Keskkonnainspektsiooni avalike suhete nõunik
tel 696 2227, GSM 53 479 214
leili.tuul@kki.ee