Esimene kinnisvara korrashoiuga tegelev ettevõte, ISS Eesti, liitus Vastutustundliku Ettevõtluse Foorumiga, et anda oma panus ühiskonna suhtes vastutustundliku, aus ja eetilise äritegevuse arengusse Eestis. Jätkusuutlikkust ja vastutustundlikkust edendavate ettevõtete eestkostevõrgustikus on nüüd 27 liiget

Vastutustundliku Ettevõtluse Foorumi tegevjuht Marko Siller: „ISS Eesti näol saime endale liikme, kel on oma tegevusest tulenevalt oluline ühiskondlik mõju – 1700 töötajat ning igapäevatöö inimeste füüsilise tegevuskeskkonna eest hoolitsemisel loovad nende jaoks olukorra, kus vastutustundlikult tegutsemine üks äritegevuse põhialuseid olema peab. Meil on hea meel, et ISS Eesti näitab oma valdkonnas eeskuju ning loodame näha neis head kaasarääkijat just tööjõu jätkusuutliku juhtimisega seotud teemadel, aga ka laiemalt.“
 
ISS Eesti AS kvaliteedijuht Jaanika Tõnnisson: „ISS Eesti on viimastel aastatel hakanud senisest strateegilisemalt lähenema vastutustundliku ettevõtlusega seotud teemadele. Seetõttu leiame, et Vastutustundliku Ettevõtluse Foorum on üks tänuväärne võimalus saada ise teadmisi juurde ja jagada meie tegemistega seonduvat teiste huvilistega. Läbi Foorumi loodame saada innustust ja innustada teisi, alles alustavaid ettevõtteid.“
 
Mõlemad pooled avaldasid lootust, et Foorumi liikmete arvu järjepidev kasv ning uutesse tegevusvaldkondadesse jõudmine tõstavad kogu meie ärisektori vastutustundlikku ning sotsiaalselt ja keskkonnaalaselt jätkusuutlikku tegutsemist kõrgemale tasemele.
 
Jaanika Tõnnisson: „Meie valmisolek aktiivselt Foorumi tegemistes kaasa lüüa on suur ning ootused vastutustundlikult toimetavate ettevõtete võrgustiku väljaarenemiseks kõrged.“