Euroopa Vabatahtliku Teenistuse vabatahtlik Daria Mangione Itaaliast lõpetab oma vabatahtliku teenistuse aasta Tartus Lille majas, avades noorte fotonäituse sel reedel, 29. augustil kell 16.00.

Tartu-Mummasaare suvises näitemängulaagris korraldas Daria Mangione fotomaratoni, mille käigus tuli noortel iga päev teha loovülesandena üks foto etteantud teemal. Kümmet neist fotodest võib septembrikuu jooksul näha Lille maja trepigaleriis.

Daria Mangione alustas oma vabatahtliku teenistuse aastat Lille majas eelmise aasta 1. septembril. Aasta jooskul juhendas Daria Lille maja avatud noortetoas meisterdamisklubi ja kokkamisklubi, õpetas huvilistele itaalia keelt, mängis ja suhtles laste ja noortega. Lisaks aitas ta välja töötada ja läbi viia Lille jõulumaa ja värvimaa programme, linnalaagreid ja aktiivõppe õpitube ning lõi kaasa Tartu noortekeskuste foorumteatritrupis.

Euroopa Vabatahtlikku Teenistust rahastab SA Archimedes Euroopa Noored Eesti Büroo Erasmus+ programmi kaudu. Lille majas on teeninud vabatahtlikud Itaaliast, Saksamaalt ja Prantsusmaalt. Käesoleva aasta septembrist hoogustab noorsootööd Lille majas vabatahtlik Rumeeniast.