Keskkonnaminister Marko Pomerants andis salvrätikuid tootvale ettevõttele Ten Roses OÜ pidulikult üle Euroopa Liidu ökomärgise, mida võib oma toodetel tänasest kasutada kokku viis Eesti ettevõtet.

„Tegemist on ettevõttega, mis paistab silma selle poolest, et ei tekita tootmise käigus jäätmeid ning kasutab salvrätikute valmistamiseks pabermassi, mida toodetakse säästlikult ja mille tooraine pärineb vähemalt 50% ulatuses säästvalt majandatud metsadest,“ selgitas keskkonnaminister Marko Pomerants.

LillekeEttevõte tegeles algselt mõned aastad salvrätikute vahendamisega, kuid siis otsustati ise tootmisega ehk salvrätikute lõikamise, voltimise ja pakendamisega tegelema hakata. Kaheaastase ettevalmistuse järel osteti esimene masin ning pärast esmast edu hangiti veel neli masinat, millel valmistatakse eri tüüpi ja suuruses tooteid ning üks masin on pakkimiseks. Salvrätikute põhiturg on Rootsi, järgneb Soome ja kolmandal kohal on Eesti. Peatselt soovib ettevõte siseneda oma toodetega ka Norra turule.

Ettevõtte juhi Ulf Roseni sõnul oli just klientide nõudlus keskkonnasõbralike toodete järele põhjuseks, miks Ten Roses OÜ alustas oma toodetele Euroopa Liidu ökomärgise taotlemist. Selleks otsiti õiged toormaterjalide tarnijad ning toode ja pakend viidi kriteeriumide nõuetega vastavusse. Ettevõte ennustab, et EL-i ökomärgis kahekordistab toodete eksporti.

Euroopa Liidu ökomärgis on väikese keskkonnamõjuga toodetele ja teenustele antav märgis, mis on mõeldud ettevõtetele, kes hoolivad keskkonnast ja tahavad vähendada oma toodete negatiivset mõju keskkonnale. Ökomärgise kasutuselevõtt aitab kaasa ka loodusvarade tõhusamale kasutamisele, tarbijate keskkonnateadlikkuse tõstmisele ja turu keskkonnahoidlikumaks muutmisele.

Lisaks ettevõttele Ten Roses OÜ-le võivad ökomärgist Eestis kasutada neli ettevõtet: AS Estko, AS Kroonpress, Akzo Nobel Baltics ning Mayeri Industries AS. Eskaro AS tegeleb hetkel kriteeriumidele vastavuse tõendamisega.