Kolmapäeval, 8. oktoobril algusega kell 15 avas keskkonnaminister Jaanus Tamkivi Jõgeva linnas piirkondliku jäätmejaama.

„Jõgeva maakond on nii jäätmejaamade rajamise kui elanike sidumisega ühtsesse jäätmekäitlussüsteemi üks eesrindlikumaid,“ ütles keskkonnaminister Jaanus Tamkivi. „Maakonnas on lisaks vähemalt 10 väiksemale jäätmete kokkukandekohale nüüd kaks suuremat jäätmejaama Jõgeva ja Põltsamaa näol ning ka Torma prügila, kus lisaks ladestamisele toimub samuti liigiti kogutud jäätmete vastuvõtt ning biojäätmete kompostimine,“ märkis minister, lisades, et riigi jäätmekavas seatud eesmärk suurendada jäätmete taaskasutamist ning vähendada ladestamist eelkõige kohalike omavalitsuste poolt arendatava jäätmete kogumisvõrgustike rajamise kaudu on Jõgevamaal edukalt rakendama hakatud. "Et Jõgevamaal jäätmehooldus paremini edasi areneks, oleks vaja ka tugevamat omavalitsuste koostööd," lisas ta.

Jäätmejaam alustas tööd juba selle aasta augustis ning hetkel tegeldakse seal liigiti kogutud jäätmete vastuvõtuga. Lisaks pakendi-, vanapaberi-, ohtlikele jäätmetele ning elektroonikaromule võetakse uues jäätmejaamas vastu ka biolagunevaid jäätmeid, suurjäätmeid (mööbel jms), vanametalli ja vanu rehve. Jäätmeid liigiti kogudes suunatakse need taaskasutusse, seega väheneb ladestamine prügilatesse, säästetakse energiat ja vähendatakse keskkonnariske.

Tulevikus on plaanis rajada kompostimisväljak aia-ja haljastusjäätmetele, sortimis-töötlusplats ehitus-lammutusprahile ning kogumisplats taaskasutatavale pinnasele. Jäätmejaama teeninduspiirkonnaks on Jõgeva linn ja lähiümbruse vallad.

Jäätmejaama ehitamist finantseerisid Euroopa Regionaalarengu Fond ja Jõgeva Linnavalitsus, projekti kogumaksumuseks kujunes üle 6,25 miljoni krooni. Jäätmejaama ehituse peatöövõtja oli KPK Teedeehitus AS, praegune haldaja AS Jõgeva Elamu.

Riigikogus 2002. aastal kinnitatud üleriigilise jäätmekava kohaselt tuleb Eestis luua ligi 100 jäätmejaamast koosnev võrgustik, praeguseks on selliseid jaamu kuskil 40.

Allikas: Keskkonnaministeerium