Alates 2. jaanuarist kuni 17. märtsini 2023 on mittetulundusühingutel või muu õigusliku vormiga ettevõtetel võimalik taotleda Tallinn – Euroopa roheline pealinn 2023 valdkonna mittetulundustegevuse toetust. Taotlema on oodatud mittetulundusühing või muu õigusliku vormiga ettevõte, kellel on ideid ja omaalgatust osaleda Tallinna kogukondade ühistegevuses.

Meetme kaudu toetab Tallinn uusi algatusi, mis aitavad kaasa Euroopa rohelise pealinna 2023 eesmärkide elluviimisele. Toetused on mõeldud algatustele, mis toovad linna roheinnovatsiooni, edendavad ringmajandusele üleminekut, aitavad säilitada elurikkust ja looduskeskkonda tõstavad inimeste keskkonnateadlikkust ja kutsuvad ellu erinevaid koosloomelisi algatusi linna, kogukondade, ettevõtete ning ülikoolide vahel.

Projekti hindamisel arvestatakse projekti vastavust valdkonna eesmärkidele, projekti sisu ja mõju, projekti keskkonnasõbralikkust, projekti ettevalmistuste taset ning projekti eelarve realistlikkust ja kuluartiklite põhjendatust lähtuvalt projekti tegevustest.

Toetuse taotlust saab esitada Tallinna iseteeninduskeskkonnas, enne toetuse taotluse sisestamist tuleb koostada põhjalik ülevaade nii taotluse sisu kui ka eelarve osas. 

12. jaanuaril kell 14.30 toimub linna esitluskeskuses (Vabaduse väljak 7) infopäev, kus saab soovi korral taotluse kohta lisaküsimusi esitada.

Euroopa rohelise pealinna aastal on Tallinna põhiteemad elurikkuse hoidmine, kliimamuutuste vastu võitlemine ja nendega kohanemine, rohetehnoloogiad ning kestlikest põhimõtetest lähtuv juhtimine. Samuti on eesmärgiks kaasata rohepealinna tegemistesse nii tallinlasi, kohalikke ettevõtteid kui ka erinevaid vabaühendusi ning aidata linnaelanikel paremini mõista keskkonnahoiu olulisust. Tallinna Euroopa rohelise pealinna programm jaguneb nelja teema vahel: kestlik linn, õppiv linn, kaasav linn, nutikas linn.

Euroopa rohelise pealinna aastal on Tallinna eesmärkideks kiirendada linnaorganisatsiooni muutumist keskkonnasõbralikumaks ja kaasavamaks. Teha rohkem koostööd ettevõtete, kodanike ja organisatsioonidega. Tõsta linna elanike teadlikkust keskkonnateemadel ja näidata, kuidas jätkusuutlik mõtteviis tõstab kõigi elukvaliteeti.