Euroopa Innovatsiooni- ja Tehnoloogiainstituudi (EIT) toetusel tegutsev Euroopa säästva arengu uuendusmootor InnoEnergy tutvustas eile raportit, mille sõnum on, et Euroopa kodanikel oleks võimalik säästa 183 miljardit eurot, kui võtta järgmise seitsme aasta jooksul kasutusele uued sudu vähendavad tehnoloogilised vahendid.

Koostöös Deloitte'iga valminud raport kannab pealkirja „Clean air challenge“ (puhta õhu väljakutse) ning on vastuseks Euroopa Komisjoni uuringule, mis ütleb, et sudu võib maailmas põhjustada koguni iga kümnenda surma ning sudu põhjustatud kahjud võivad Euroopa Liidule minna aastatel 2018‒2025 maksma kuni 475 miljardit eurot. See on 2,9% keskmisest aastasest sisemajanduse koguproduktist.

Raport käsitleb põhjalikult õhukvaliteedi teemat Euroopas ja toob välja konkreetsed uuenduslikud transpordi- ja küttelahendused, et kaitsta Euroopa kodanikke saaste ja selle kahjulike tervisemõjude eest. 

Euroopa Parlamendi tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjoni esimees ning Euroopa Parlamendi endine president Jerzy Buzek: „Sudu on selle sajandi üks kõige ohtlikumaid rahva tervisega seotud muresid. Sudu põhjustab suisa iga kümnenda surma maailmas ja enam kui 400 000 inimese surma Euroopas igal aastal. Aruanne pakub välja praktilised lahendused, mis aitavad parandada meie kodanike tervist ja tuua kasu kogu ühiskonnale. Peame hakkama neid lahendusi terves Euroopa Liidus viivitamata ellu viima.“

InnoEnergy tegevjuht Diego Pavia: „On šokeeriv, et sudu kujutab veel tänaselgi päeval meie inimeste tervisele sellist ohtu. Meie ülesanne on leida tehnoloogilisi vahendeid, et õhukvaliteeti parandada. Aitame selle probleemi paremaks mõistmiseks ja praktiliste lahenduste leidmiseks teha edasisi uuringuid. Samuti otsime aktiivselt viise, kuidas pakkuda investeerimisvõimalusi ettevõtetele, kellel on tõsine plaan lahendada suduga kaasnevaid probleeme.“

Irena Pichola, Deloitte'i partner ja Kesk-Euroopa säästva nõustamise üksuse juht: „Lääne-Euroopas tekitab sudu peaasjalikult transport, samas kui Ida-Euroopas on peamiseks saasteallikaks küte. Kuid nagu aruandes öeldud, mõjutab see kõikjal, kuhu me oma pilgu pöörame, kõige rohkem lapsi ja noori. Kui õhusaaste suureneb 100 PM võrra, väheneb laste keskmine oodatav eluiga 5. eluaastaks 2,3 aastat.“

InnoEnergy Eesti esindaja Teaduspargi Tehnopol projektijuht Heleri Holmi sõnul on Eestis välisõhu seisund võrreldes teiste EL liikmesriikidega küll suhteliselt hea, kuid kuna eestlased armastavad autosid, on ka meil autotransport üheks peamiseks saasteallikaks. „Linnasaaste vähendamisele aitab kaasa elektriliste sõiduvahendite kasutamine, sest elektriautod võivad vähendada lokaalset õhusaastet linnades kuni 70%. Eesti on esimene riik maailmas, mis rajas juba 2012. aastal üleriigilise elektriautode laadimisvõrgu ning täna liigub meie teedel ca 1300 elektriautot. Alternatiivseid sõidukeid arendab ka Tehnopol Startup Inkubaatoris tegutsev idufirma NOBE, mis loodab juba lähiaastatel turule tuua esimesed säästlikud kolmerattalised elektriautod,“ selgitas Holm.

Link raportile: cleanair.innoenergy.com

Raportit tutvustati eile avalikkusele Brüsselis toimunud üritusel koos juhtivate poliitikute ja poliitikakujundajatega.
Raportit tutvustati eile avalikkusele Brüsselis toimunud üritusel koos juhtivate poliitikute ja poliitikakujundajatega.