Eestimaa Looduse Fond kutsub teid looduskaitse ja märgalade konverentsile, kus räägime mitmetel päevakajalistel loodusteemadel. Kuhu tüürib Eesti looduskaitse? Millised on head näited tasakaalust majandustegevuse ja loodushoidu vahel? Kuidas saab igaüks olla looduse vardja? Mida teevad Eesti inimesed looduses viibides? 2. veebruaril peetavale rahvusvahelisele märgalade päevale kohaselt küsime, mida kõnelevad meile sood? Kas taastatud sooalad juba lirtsuvad? Millised taastamistööd on veel Eestis plaanis?

1. veebruar (10:00–16.30)  – fookuses looduskaitse


10.00 Konverentsi tutvustus – moderaatorid Kelly Kittus ja Siim Angerpikk

10.10 Avasõnad – kirjanik ja ELFi nõukogu liige Jan Kaus

10.20 ELFi noore looduskaitsja auhinna võitja väljakuulutamine


10.40 “Kuulamise rollist looduse kommunikatsioonis” – ELFi looduskaitse ekspert Silvia Lotman ja TÜ analüütik Maie Kiisel 

11.00 “A taste of Nature” – looduskaitse ekspert Ignace Schops (ettekanne inglise keeles!)

11.30 “Commonland - Building a new balance between ecology, economics and hope” – Commonlandi maastikuarhitekt Bas van Dijk (ettekanne inglise keeles!)

11.55 KOHVIPAUS


12.15 “Looduses liikumise sada võimalust: mida teevad Eesti inimesed looduses?” – EMÜ loodusturismi lektorid Marika Kose ja Tarmo Pilving ning magistrant Kadri Erit ning TLÜ loodus- ja terviseteaduste lektor Reeda Tuula-Fjodorov

12.35 “Tähelepanu! Valmis olla! Samblikud!” – TÜ samblikeuurijad Piret Lõhmus ja Polina Degtjarenko ning ELFi looduskaitse ekspert Silvia Lotman

“Samblike süles” – Tähtvere tantsukooli tants

12.55 “Kuidas kogu Euroopa nurmenukke otsis ja kuidas tehakse taimeteadust” – TÜ botaanika osakonna doktorandid Marianne Kaldra ja Iris Reinula ning ELFi teabejuht Kertu Hool

13.20 LÕUNA (omal käel)

14.50 Raamatu “Natura 2000 võrgustik Euroopa Liidu ja Eesti õiguses” esitlus – Keskkonnaõiguse Keskuse jurist Kaarel Relve

15.00 “Natura alad ja omandiõigus” – Riigikohtu nõunik Pihel Kuusk

15.20 “Natura hindamine: kas koos keskkonnamõju hindamise protsessiga või ilma?” – vandeadvokaat Martin Triipan 

15.40 “Natura alade kaitse-eesmärgid ja ülekaalukas avalik huvi” – Keskkonnaõiguse Keskuse jurist Kaarel Relve

16.00 Publiku küsimused ja vastused

16.30 Esimese päeva lõpp


2. veebruar (10.00–16.45) – fookuses märgalad

10.00 Tervitussõnad – ELFi looduskaitse ekspert Silvia Lotman

10.05 “Märgala väärtused” – maastikuökoloog Ülo Mander

10.30 “Mets kui märgala” – bioloog Rein Kuresoo

10.55 “Miks (ühepuu)lootsik ja miks UNESCO-staatus on väärtuslikud?” – loodusturismi ettevõtja Aivar Ruukel

11.20 KOHVIPAUS


11.40 “Muutused Eesti soostunud ja sooniitude levikus viimasel sajandil” – TÜ taastamisökoloogia teadur Triin Reitalu

12.05 “Vabatahtliku süsinikuturu võimalused ja väljakutsed märgalade taastamise näitel” – Keskkonnaministeeriumi kliimaosakonna nõunik Laura Remmelgas

12.30 “Liikudes kliimaneutraalse turba poole, 1. etapp – korrastamine” – Eesti Turbaliidu juht Erki Niitlaan

13.00 LÕUNA (omal käel)


14.00 “Mida ja miks kavandatakse valmivas tegevuskavas märgade metsade kaitseks?” – TÜ säästliku metsanduse teadur Raul Rosenvald

14.25 “Teguloo “Soode kaitse ja taastamine – LIFE Mires Estonia” kokkuvõte ja soode taastamist kajastava käsiraamatu tutvustus” – ELFi märgalade programmi juht Jüri-Ott Salm

14.50 “WaterLands teguloo tutvustus” – märgalade ekspert Marko Kohv  

15.15 KOHVIPAUS

15.30 “Kuidas kõneleb vesi? Märgalade elurikkus läbi helide ja helide salvestamise” – bioloog Veljo Runnel

15.55 “Rabaraadio - tunnetest teadmisteni” – keskkonnaaktivistid ja Rabaraadio eestvedajad Sandra Urvak ja Farištamo Eller

16.15 “Miks ma ikka ja jälle Ohepalu sohu satun?” – turismiettevõtja ja Ohepalu soostiku giid Ahto Neidek

16.35 Muinasjuturaamatu “Sookoll Kalli, Modris ja kadunud rabapüü” tutvustus ja ÜLLATUS! – ELFi keskkonnateadlikkuse ekspert Piret Pungas-Kohv

16.45 Lõppsõna – kirjanik ja ELFi nõukogu liige Jan Kaus


Konverentsi ülekannet saab jälgida:

ELFi kodulehel www.elfond.ee/konverents-2022


Facebooki sündmuse lehel www.facebook.com/events/654865432244113


ELFi YouTube´i lehel:
1. päev

2. päev


- portaalis www.postimees.ee