Ornitoloogiaühing tuletab vabatahtlikele meelde, et käimas on öölaulikute loenduse viimane periood.

Öölaulikute loenduse eesmärk on saada teavet rukkiräägu, põldvuti, täpikhuigu, ööbiku, öösorri, ritsiklindude ja roolindude elupaigakasutuse ja arvukuse muutuste kohta. Loendamisel saavad osaleda kõik vabatahtlikud linnuhuvilised, kes tunnevad nimetatud liigid ära hääle järgi.

Loendus koosneb kolmest perioodist, viimane periood algas 13. juunil ja lõpeb 24. juunil. Loendust tuleb teha käimasoleva perioodi jooksul ühe korra kella 24 ja 3 vahel öösel. Kui vaatlejal polnud võimalik eelneval kahel korral loendust teha, saab teha loenduse viimasel perioodil. Loendamiseks sobib igasugune maastik, ka näiteks mets. Raja pikkus võiks olla 10 km.

Loendusankeedile tuleb kirja panna vaatluskoht ja -aeg, raja pikkus, ilmaandmed, kuuldud liigid ja isendite arv. Ankeet tuleb pärast viimast loendusperioodi saata koordinaatorile Jaanus Eltsile aadressil jaanus.elts@eoy.ee. Täpsemad juhised ja ankeet