Kuidas toota ELis rohkem toiduaineid nii, et ei kannataks keskkond ning arengumaade tootlikkus? Kas suurema hulga toidu tootmine viib alla kõrged toiduainehinnad? Oma arvamuse ütlesid välja kaks põllumajanduspoliitika asjatundjat Euroopa Parlamendist - Mairead McGuinness ja Luis Manuel Capoulas Santos.

"Euroopa Liidus on turuhinnad üleval, sest toiduaine tootjatele esitatavad nõuded on kõrged ning sellisel kindlal viisil on otsustatud põllumajandus- ja toiduainesaadusi toota," selgitas hinnatõusu iiri konservatiiv Mairead McGuinness.
 
Tema äsja valminud raport põllumajanduspoliitika ja ülemaailmsete toiduainete kättesaadavuse kohta ütleb seda, mida me juba oma rahakoti peal tunnetanud oleme, et maailm seisab esmakordselt pärast 70ndaid silmitsi terava toiduainekriisiga. Nisu hind on kahe aasta jooksul tõusnud üle 180 protsendi ja toiduainehinnad on samal ajal kasvanud 83 protsendi võrra.  
 
Hinnad lähevad ise alla?
 
Saadik ei usu, et ükski tänastest poliitilistest meetmetest lubaks Euroopas rohkem toiduained toota, sest keskkonnakaitse poolsed seaduslikud piirid kisuvad toiduaine toodangu alla. "Püütakse esitada väiksemal hulgal tellimusi ja teha vähem kahju keskkonnale."
 
Tema kolleeg Luis Manuel Capoulas Santos on optimistlik, öeldes, et möödunud kuudel on toidu hinnad tõsiselt tõusnud, aga näha on juba vastupidist liikumist. "Tegu on väga kõikuva turuga. Ei saa öelda, et hinnad jääksidki kõrgele tasemele."
 
Portugali sotsiaaldemokraat on koostanud mitmeid arvamusi ELi ühise põllumajanduspoliitika ja viimase hetkeseisu kohta.
 
Liiga väikesed toiduvarud?
 
Raport juhib tähelepanu ka sellele, et pärast Teist maailmasõda oli maailmas toiduvarusid ühe aasta jagu, 2003. aastal 133 päeva jagu ning sel aastal vaid 40 päeva jagu. Kuna aastaks 2050 tõuseb maailma rahvastik 40% võrra, kahekordistub samas ka toiduvajadus.
 
"See on erakorraline," kommenteeris McGuiness maailma aegade kõige väiksemaid toiduvarusid. "See on halb, sest me ei tea, mis järsku pöördeid loodus või teha või mis hädaolukorrad võivad tekkida."
 
Turg või poliitika?
 
McGuinnessi raport juhib tähelepanu asjaolule, et ELi õigusloome võib dramaatilist mõjutada põllupidajaid, vähendades nende võimalusi võtta kasumist maksimum. See omakorda võib viia põllumajandustoodangu märgatavale langusele, mis eriti puudutab teravilja. 
 
Capoulas Santos ei süüdista ühist põllumajanduspoliitikat toiduvarude vähenemises, vaid pigem turu ebastabiilsust ning ebasoodsaid kliimatingimusi.
 
McGuinessi raport ühisest põllumajanduspoliitikast ning ülemaailmsest toiduaine julgeolekust jõuab saadikute ette tuleva aasta esimestel istungitel.