Kui keegi ütleks, et sinu külmutuskapp reguleerib oma tööd vesteldes naabri külmutuskapiga, oleks seda ehk raske uskuda. Ometi plaanivad Austraalia arendajad hakata tootma just selliseid seadmeid. Milles siis asi?

Mainitud innovaatilised külmutuskapid on tegelikult ainult üks näide meie kodudes elektritarbimise kontrollimise püüetest ja on seotud nn tiputarbimisega. Tiputarbimine esineb meil näiteks hommikuti kell 8-9 või õhtuti kell 18-19 seepärast, et kõik inimesed kipuvad enam-vähem ühel ajal üles tõusma, lülituvad sisse valgustid, elektripliidid, keedukannud, õhtul triikrauad, pesumasinad, telekad ja teised elektrit õgivad seadmed. Sellistel valitud aegadel võib meie ühine elektri tarbimine mitmekordistuda võrreldes keskmisega ja see on probleem stabiilsusele orienteeritud elektritootjatele. Nad on sunnitud tootma meie jaoks nende tiputarbimise võimsustele vastavalt, ent mida teha siis ülejääva elektriga kella 10-18 vahel? Või öösel kui me tarbime veelgi vähem?
 
Siin tulebki appi tarbija käitumise reguleerimine, et vähendada tarbimise tippu ja ühtlustada seda kogu päeva ulatuses. Selge, et me pole tarbijatena valmis loobuma oma hommikukohvist või praetud munadest. Küll aga võime samal ajal loobuda ehk põrandaküttest, elektriboilerist, külmutuskapist, pesumasinast? Nemad lülituvad uuesti sisse siis kui me oleme kodust läinud ja kasutavad elektrit sel ajal kui tarbimine on väiksem. Sellest loogikast lähtusid ka nende intelligentsete külmutuskappide väljamõtlejad – et laseks kappidel endil omavahel „vestelda“, et millal ja keda on vaja sisse lülitada, et toiduained kapis riknema ei hakkaks. Kes on piisavalt kaua töötanud, et võiks hetkeks välja lülitada, jne. Muide – see ei käi ainult külmikute kohta. Samalaadseid lahendusi on hakanud tekkima kõikidele kodumasinatele. Mõeldakse välja isegi intelligentseid karbikesi koju seinale, mis reguleerivad kodumasinate tööd vastavalt tarbija elektrikoormusele.
 
Veel üks sellise reguleerimise ootamatu boonus on tuule- ja päikesenergia kasutamisel. Teatavasti ei puhu tuul kogu aeg ja võib eriti kõvasti puhuda öösel. Päike aga võib minna pilve taha. Tarbija juures reguleerimine võimaldab lülitada põrandakütet ja veeboilerit tihedamini sisse just tuule- või päikeseenergia toimimisel ning hoida põlevkivitossu abil toodetud elektri ajal tarbimise minimaalse.
 
Seega – kui järgmine kord öösel kuulete külmutuskapi poolt mingeid imelikke hääli, ei tasu ehmatada. Tegemist võib olla külmikute omavahelise kiire nõupidamisega hetkel puhuva tormituule parimast ärakasutamisest.