Tallinna kaasava eelarve ideekorjele on esimese nädala jooksul ja tänahommikuse seisuga laekunud linnaosade peale kokku 109 ideed, kuid linlaste ettepanekuid ja algatusi oodatakse kuni 6. detsembrini.

Linnaosade lõikes on kõige aktiivsem kogukond olnud Nõmme (18 ideed), sellele järgnevad Haabersti (16), Lasnamäe, Põhja-Tallinn ja Kesklinn (kõigis 15), Mustamäe (14), Kristiine (13) ja Pirita (3). Valdkondade lõikes on laekunud kõige enam ettepanekuid linnakeskkonna, laste ja noorte, spordi ja turvalisuse vallas.

Ideid saab esitada nii eesti, vene kui ka inglise keeles.

Kuni 6. detsembrini saavad kõik tallinlased esitada 2021. aasta Tallinna kaasavasse eelarvesse oma kogukonnale meelpäraseid ideid kas digitaalselt koduleheküljel tallinn.ee/kaasaveelarve, paberkandjal Tallinna linnakantselei teenindusbüroos (Vabaduse väljak 7) või linnaosavalitsustes. Idee esitaja peab kirjeldama projekti eesmärki ja olulisust, sihtrühma, teostamist ja võimalikku ajakava ning hinnangulist maksumust.

Kaasava eelarvesse saab ideid esitada kuues kategoorias: lapsed/noored; linnakeskkond; turvalisus; sport; kultuur/vaba aeg; muu.

Ideekorje lõppedes hindab esitatud ettepanekuid ja nende teostatavust spetsialistidest koosnev eksperdikomisjon, kes kaasab töösse hinnatava ideega seotud linnaosavalitsuse ja linnaosakogu esindaja. Eksperdikomisjoni läbinud ideedega saab tutvuda 22. detsembrist 18. jaanuarini 2021. Aasta jooksul elluviidavad ideed selgitatakse välja hääletusel linnaosade kaupa ning hääletamine toimub 18.-31. jaanuarini 2021.

Oma linnaosa projekti valikus saavad osaleda elanikud alates 14. eluaastast. Iga hääletaja saab hääletada kuni kahe meelepärase projekti poolt.

2021. aastaks on Tallinna kaasava eelarve kogusumma 800 000 eurot. 75 protsenti kogusummast jaotatakse linnaosade vahel võrdselt ning 25 protsenti linnaosa elanike arvuga proportsionaalselt. Summa jaguneb linnaosade vahel järgmiselt: Haabersti 96 120 eurot, Kesklinn 103 380 eurot, Kristiine 89 840 eurot, Lasnamäe 128 060 eurot, Mustamäe 104 860 eurot, Nõmme 92 240 eurot, Pirita 83 480 eurot ja Põhja-Tallinn 102 020 eurot.