Erakond Eestimaa Rohelised, MTÜ Noored Rohelised ja Eesti Roheline Liikumine algatasid 9. mail Rahvaalgatus.ee portaalis allkirjade kogumise, et keelata taimemürgi glüfosaadi kasutamine Eestis ja kogu Euroopas. Mürgi kasutamise keeld on saavutatav, kui Eesti esindaja Euroopa Komisjonis hääletab 18. mail mürkkemikaal glüfosaadi kasutusloa pikendamise vastu.

Vähem kui seitsme päevaga ja ilma igasuguse reklaamita allkirjastas petitsiooni, mis on ka Riigikogule edastatud, 2843 inimest.

18. mail hääletavad EL liikmesriikide esindajad glüfosaatide (mida sisaldava tuntuima toote nimi on Roundup, tootja Monsanto) kasutamise üle Euroopas. Maailma Terviseorganisatsiooni (WHO) juures tegutsev Rahvusvaheline Vähiuuringute Agentuur (International Agency for Research on Cancer, IARC) kinnitas 2015. a., et inimesele on glüfosaat tõenäoline kantserogeen ehk vähkitekitav ning DNAd kahjustav ühend! Järeldused tehti 11 riigi 17 sõltumatu eksperdi poolt ning vähkitekitav ja tervist kahjustav mõju on saanud kinnituse ka EFSA ja IARCi argumentide võrdlevas teaduslikus analüüsis. Vt. http://jech.bmj.com/content/early/2016/03/03/jech-2015-207005.long ja  konsensusdokumenti

Teadlased rõhutavad, et EFSA väited glüfosaati sisaldavate mürkide omadustest ja ohutusest pärinevad aegunud ning mittetäielikest uuringutest.

Sõltumatud uued uuringud on näidanud hormonaalsete muutuste kujunemist glüfosaatide ja lisaainete (ka ülimadalate dooside) toimel, näiteks meestel suguhormooni produktsiooni kahanemist kuni 94%; tugevat mõju immuunsüsteemile, kehaomase mikrofloora vaesumisele; Parkinsoni tõve, dementsuse, maksa- ja neerukahjustuste esinemisele.

On viiteid, et glüfosaati sisaldavad mürgid on osalised ka tsöliaakiat ja gluteenitalumatust tekitavas protsessis. Naistel tekitab glüfosaat ka menstruaaltsükli häireid, nuri- ja  enneaegseid sünnitusi. Lisaks terviseohu tekitamisele inimesel hävitab glüfosaat vee- ja mullaelustikku.

Me soovime elada mürgivabas keskkonnas ja olla juhitud valitsuse poolt, kes kaitseb rahva tervist ning ei mürgita oma rahvast. Tuletame valitsusele meelde, et rahva tervise kaitse on olulisem ärihuvidest ning et Euroopas on tavaks ohutuse tõestamine enne kemikaali kasutusse lubamist.

Seepärast soovime, et te heidaksite kõrvale ärilistes huvides tehtud uuringud ja vananenud andmed ning lähtudes parimast kättesaadavast teadusinfost, nõuaksite Eesti esindajalt hääletamist glüfosaadi kasutusloa pikendamise vastu.

Lugupidamisega,

Erakond Eestimaa Rohelised

MTÜ Noored Rohelised

Eesti Roheline Liikumine