Kaamos Groupi asutaja ja nõukogu esimehe Kaido Jõelehe sõnul tahavad ettevõtted taastuvenergeetikasse panustada, ent võrguga liitumise menetlus on pikk ja infrastruktuur vähearenenud. Energiavõrgu väljakutsed mõjutavad nii kinnisvara-, energeetika- ja ehitussektori arendusprotsesse kui tarbijate igapäevaelu.

Senine elu- ja ärikondlik kinnisvaraarendus tagab Jõelehe sõnul Kaamosele stabiilse rahavoo, mis omakorda võimaldab investeeringuid energeetikalahendustesse, näiteks päikeseparkide ehitamisesse. Kaamos on juba mitu aastat panustanud elu- ja ärikinnisvara arendamise kõrval energialahenduste integreerimisse, kuid plaanib oma positsiooni järgmistel aastatel tugevdada. 

„Eesti ettevõtetel on soov ja valmidus uute taastuvenergialahenduste arendamiseks, ent võrguga liitumise menetlus on pikk. Pealekauba pole infrastruktuur hajutatud tootmiseks piisavalt arenenud,“ nimetas Jõeleht energeetikasektori probleeme. 

Ta lisas, et energiajulgeoleku huvides peab tootmisvõimsus Eestis kindlalt paranema. Peamiselt on selleks tuule- ja päikeseenergia. Viimase lahenduste kasutuselevõttu peab Jõeleht kiiruse poolest perspektiivikaimaks. 

„Tänane energiavõrk on ehitatud ühesuunalisena, idast läände. Kui arendada päikseparke erinevatesse Eesti paikadesse, peab välja ehitatud võrgustik muutuma nii, et see võimaldaks suunata elektrit läänest itta ja lõunast põhja. Baltikumis oleme energia bilansi poolest paraku need, kellel energiatagavaraga priisata ei ole,“ sõnas Jõeleht. 

Energeetikasektoris laienemiseks vajavad ettevõtted lisaks tehniliste võimaluste arendamisele toetavat seadusandlust, mis soosiks taastuvenergeetika lahendustele üleminekut. Samuti sobivat maad, kuhu näiteks päikeseparke rajada.

 

Eestlased teevad lõunanaabritele kinnisvara energiatõhususes silmad ette

 

Energeetika kõrval plaanib Kaamos alanud aastal kiiremat kasvu veel Läti kinnisvarasektoris. 

„Oleme elukondliku kinnisvara arendamiseks ostnud Lätisse arendatavat maad ligi tuhande korteri jagu. Vaatame ringi ja planeerime tulevikus investeeringuid ka Läti ärikinnisvarasse. Seni oleme seal tegutsenud vaid elukondlikul turul,“ rääkis Kaamose ambitsioonidest Jõeleht.

Kinnisvaraturul laienemise tagab nõudlus uute korterite järele. „Investeeringud vajavad soodsat keskkonda. Kinnisvara puhul peab olema maa hind piisavalt soodne, et see võimaldaks luua tarbijatele kättesaadavaid lahendusi. Läti on kinnisvaraarenduses Eestist mõnevõrra maha jäänud ning potentsiaal lõunanaabrite juures äri arendada on suur,“ ütles Jõeleht. 

Kaamos Groupi nõukogu esimehe sõnul näitavad Eesti arendajad energiatõhususes Läti kinnisvarasektorile ja ettevõtetele eeskuju. „Kui Eestis on päiksepargi lahendus hoone katusel tavapraktika, siis sealsel turul on see veel võrdlemisi unikaalne.“