Eesti Kaitsevägi võttis selle aasta alguses Telia korraldatava digikoristuspäeva eriti tõsiselt ette ning kustutas oma IT-süsteemidest ja seadmetest kümnete terabaitide (TB) ulatuses digikeltsa.

Jaanuari alguses toimunud kuues üle-eestiline Telia Digikoristuspäev 2024 püstitas taas mitmeid rekordeid. Aktsioonis lõi kaasa sadu organisatsioone ja tuhandeid inimesi ning selle käigus kustutati hulgaliselt digitaalseid andmeid ja tagastati tuhandeid kasutuna seisma jäänud elektroonikaseadmeid.

Samas polnud laiemale avalikkusele siiani teada, et kõige suuremalt võttis digiprügi hävitamise ette Eesti Kaitsevägi, kes tegi seda planeeritult ja põhjalikult, ega piirdunud seejuures vaid ühe päevase aktsiooniga.

Kaitseväe teabehaldusjuht Meelis Morell avaldab, et digikoristuse kampaania kestis Kaitseväes vahemikus 26. jaanuarist kuni 29. veebruarini. Tema kinnitusel näitab Kaitseväe kogemus, et pelgalt üleskutsed digikoristuseks ei tööta, vaid keegi peab sellega süstemaatiliselt tegelema ja nö kätt pulsil hoidma.

„Kaitseväes on digikoristuse eestvedajaks teabehalduse valdkond, kus igas üksuses on vähemalt üks täiskohaga teabehaldur. Lisaks on minu hinnangul eduka digikoristuse alustalaks see, et tehtud tööd suudetakse ka reaalselt mõõta – seda siis peamiselt kas läbi väheneva või suureneva andmemahu. Kokku koristasime Kaitseväes erinevatelt arvutiketastelt 38,2 terabaiti digikeltsa, mis moodustas 95% algselt seatud eesmärgist. Tubli tulemus igal juhul,“ hindab Morell tagantjärgi.

Telia juhatuse esimehel Holger Haljandil jagub Kaitseväe suunal samuti vaid kiidusõnu ja tunnustust.

„Nagu näha, suudab Kaitsevägi teha tegusid mitmel rindel korraga ning lisaks riigi kaitsmisele hoolitsetakse selle eest, et organisatsiooni IT-süsteemides ja seadmetes oleks kord majas. Julgen siinkohal Kaitseväge ka kõigile teistele organisatsioonidele ja ettevõtetele heaks digikoristuse eeskujuks tõsta, kuna regulaarne hoolitsemine oma digihügieeni eest aitab maandada erinevaid turvariske ning vähendada keskkonnajalajälge,“ märkis Haljand.

Meelis Morelli sõnul näitab Kaitseväe praktika, et digikoristusse tuleb kaasata mitte ainult tavalised arvutikasutajad, vaid mobiliseerida tuleb ka IT-valdkond, kelle suunas jagub Morellil vaid kiidusõnu. Põhisõnum kasutajatele oli, et töö jätkub ka pärast digikoristuse kampaaniat ning postkastid ja arvutikettad jäävad seire alla ka edaspidi.

 

Kuidas nägi välja Kaitseväe põhjalik digikoristus

 

Tööd, mis tehti enne kampaania algust:

 

 • Kasutajatele ning teabehalduritele töötati välja täpsed juhised ning parimad praktikad – kustkohast, mida ning kuidas koristada.
 • Andmekeskuste administraatoritega sai kokku lepitud, millist statistikat ning mis kujul teabehalduse osakonnale kui digikoristuse kampaania korraldajale edastada. Seire all olid peamiselt jagatud võrgukettad, meiliserveri postkastid, SharePoint keskkondade mahud ning andmekeskuste mahud tervikuna.
 • Kommunikeerisime kampaaniat ca nädal aega enne selle algust – vastava e-kirja said kõik Kaitseväe teenistujad. Avaldati ka Siseportaali teade.
 • Hankisime TreeSize professional tarkvara litsentsi ning seadsime üles eraldi virtuaalserveri monitooringuks.
   

Digikoristuse kampaania käigus:

 

 • Statistika ja mõõdikute jaoks lõime eraldi Power BI raportid, mis on kättesaadavad kõigile kasutajatele. Muuhulgas sisaldas raport TOP 30 kasutajate nimekirja nii isiklike koduketaste kui ka e-postkastide mahu osas – see meede töötas väga hästi.
 • TOP 30 kasutajad said iga nädal personaalse meeldetuletuse.
 • Teabehalduritega toimusid vahekokkuvõtete koosolekud, kus jagati täiendavaid juhiseid.
 • Mõõtmist teostasime TreeSize tarkvaraga iganädalaselt, lisaks laekusid mahulised väljavõtted süsteemiadministraatoritelt.
 • Sulgesime ebavajalikud jagatud ketaste replikatsioonid ning virtuaalmasinad.
 • Muutsime jagatud ketaste varunduse põhimõtteid.

 

Kui palju andmemahtu on 38,2TB?

 

1TB on enam-vähem võrdne 1000 gigabaidiga (GB). Seega koristas Kaitsevägi 38 200GB kasutuna seisnud andmeid;

Mida saab 1GB suuruse andmemahuga teha? Mõne veebilehe andmetel võimaldab 1GB suurune andmemaht vaadata umbes 30 minuti jagu HD-kvaliteedis videot või saata sõnumirakenduses 350 000 sõnumit. Seega kustutas Kaitsevägi digikoristuse käigus umbes sellise andmemahu, mis võimaldaks saata üle 13 miljardi sõnumi.