20. oktoobril toimus põllumajandusministeeriumis Kalandusnõukogu istung, millel esitleti riiklikku püügikoormuse reguleerimise kava ning uute turgude arendamise ja reklaamikampaaniate toetusmeedet, samuti anti ülevaade Euroopa Liidu ühise kalanduspoliitika reformi kavadest ning Euroopa Kalandusfondi (EKF) toetuste rakendumise hetkeseisust.

Põllumajandusministeeriumi kalandusnõukogu poolt heaks kiidetud Riikliku püügikoormuse reguleerimise kava sätestab Eesti kalalaevastiku püügikoormuse vastavalt püügivõimalustele ja kalavarudele.

Eesti kalalaevastiku püügikoormuse vastavusse viimiseks püügivõimaluste ja kalavarudega, tuleb vähendada püügivõimsust nii Läänemere- kui kaugpüügilaevastiku puhul. Vastava uuringu viis läbi Tartu Ülikooli Eesti Mereinstituut.

Kalandusnõukogu koosolekul tutvustati ka tulevase kalanduspoliitika temaatikat, kuna Euroopa Liidus on algamas arutelu kalanduspoliitika muutmise osas ning selle juures on ka Eestil võimalus kaasa rääkida.