Eesti Punase Risti (EPR) Tallinna Selts korraldas pealinna Rimi kauplustes kampaania „Teeme koos head“. Korjanduskarpidesse kogutud rahalised annetused olid mõeldud toimetulekuraskustes perede lastele toidulaua katmiseks.

Annetustest laekus 5830.15 eurot ja sel kuul komplekteeritigi kokku 200 toiduabipakki. Tallinna linnaosade sotsiaalhoolekande osakonnad esitasid abi vajavate perede nimekirjad EPR Tallinna Seltsile ja eile jagatigi toiduabipakid välja Eesti Punase Risti majas.

Omapoolse panuse sellesse heategevuslikku üritusse andsid SEB panga Tornimäe ja Magistrali kontorid, heategevust toetasid Rasa Trading Company AS, Svensky Kaubanduse AS, Noires HA OÜ, OÜ Tinnarv, Rhumveld Baltic OÜ ja Paira AS.

Abisaajate nimel tänab EPR Tallinna Selts RIMI kaupluste kollektiive, kõiki annetajaid, toetajaid, vabatahtlikke.