Eesti Loomakaitse Seltsi koostöös mitmete loomakliinikute ja toetajatega sai 15. märtsil alguse kampaania, mille raames on loomaomanikul võimalik oma kass steriliseerida/kastreerida soodushinnaga. Registreerimine operatsioonidele toimub Eesti Loomakaitse Seltsi kodulehekülje www.loomakaitse.ee kaudu alates 15. märtsist, kampaania kestab  kuni 30. aprillini.

Kampaania eesmärk on kutsuda inimesi üles oma lemmikut steriliseerima/kastreerima ennetamaks seeläbi hulkuvate loomade arvu kasvu ning lemmikloomade julma kohtlemist (nt soovimatutest järglastest vabanemist julmal viisil).  Lisaks soovib Eesti Loomakaitse Selts juhtida ühiskonna tähelepanu kassidega seonduvatele probleemidele ning tõsta inimeste teadlikkust loomade heaolu parandamisel.

Kampaanias osalevad loomakliinikud üle Eesti. Täpsem info osalevate loomakliinikute kohta Eesti Loomakaitse Seltsi veebilehel www.loomakaitse.ee.

Kampaania korraldamise üheks kõige olulisemaks põhjuseks on hulkuvate kasside suur arv. Ainuüksi eelmisel aastal viidi Eesti varjupaikadest Väike-Maarja loomsete jäätmete käitlemise tehasesse üle 20 tonni lemmikloomi. Suure osa sellest kogusest moodustavad hulkuvad kassid, kelledele kodu leida ei õnnestunud. Märkimist väärib ka asjaolu, et mitte kõik varjupaigad ei saada oma „loomseid ülejääke“ Väike-Maarjasse. Endiselt on levinud soovimatute järglaste uputamine või muul julmal viisil hukkamine. Seda vaatamata asjaolule, et sellise teo eest saab isikut kriminaalkorras vastutusele võtta. Kuna iga steriliseerimata kass võib saada aastas kuni 20 järglast, siis ainuüksi ühe kassi järeltulijad võivad moodustada 20 000 pealise kassiarmee. Nii hukatakse inimese hoolimatuse tõttu Eestis tuhandeid lemmikloomi. Iga kohusetundlik kassiomanik peab tagama, et tema lemmikkiisu järglased seda õõvastavat korjustehulka ei suurendaks.

Isase kassi kastreerimine on vajalik eelkõige vältimaks tema poolt igale poole lõhnamärkide (uriiniga märgistamine) jätmist ning kaitsmaks  oma lemmikut vigastuste eest, mis kaasnevad võitlusest teiste isaste kassidega.  Emase kassi steriliseerimise põhjuseks on eelkõige soovimatute järglaste vältimine.