Karjääriplaneerimist toetav portaal Rajaleidja.ee läbis uuenduskuuri Rajaleidja portaal abistab nii noori kui ka täiskasvanuid karjääriotsuste tegemisel, pakkude põhjalikku hariduse, tööturu ja elukutsete alast infot.

Lisaks muutunud kujundusele on ka Rajaleidja sisu koostööpartnerite soovituste kohaselt täiendatud. Nüüdsest on koduleheküljel ka selgem ülesehitus ning info on lihtsamini leitav.

Rajaleidja portaalil on kolm sihtrühma: noor, täiskasvanu ja suunaja. Noore alajaotusest leiab 8.-12. klassi ja kutsekooli õpilane vajalikku infot tulevikuplaanide tegemiseks. Võimalik on ennast tundma õppida teste täites ning erinevatest isiksustest lugedes. Samuti saab noor ajakohast teavet töömaailma ja õppimisvõimaluste kohta. Leitavad on nii riigieksamite ettevalmistuskursused, lahtiste uste päevad, erinevad töövõimalused kui ka õppeasutuste kontaktandmed.

Lisaks pakutakse infot erinevate sündmuste, stipendiumite ja konkursside kohta. Kompaktselt ja ülevaatlikult on esitatud ka välismaal töötamise ja õppimise temaatika. Rajaleidja täiskasvanu osa sisaldab infot töömaailma, enesearendamise ja isikliku elu kohta. Näiteks saab lugeda Eesti tööturu prognoosidest ja erinevatest täiendõppe võimalustest. Sealt leiab ka tööle kandideerimise info ning vajaliku dokumentatsiooni, samuti viiteid lepingutele ning palgainfot. Rajaleidja suunaja osa on noorte toetamisel abiks lapsevanematele, õpetajatele ja karjäärispetsialistidele.

Portaali valmimist toetas Euroopa Sotsiaalfond.