Kas tead, et paljud ettevõtted mõõdavad seda selleks, et tegelikult teha vajalikke kliendi soovitud muudatusi ja tunnustada oma parimaid töötajaid? Ära ole kitsi, leia 2 minutit ja täida elektroonne küsimustik.

Küsime kliendilt, kellel on olnud hiljuti meie ettevõttega isiklik kontakt „Kui tõenäoline on, et te soovitate meid oma sõbrale või kolleegile?“

Klient soovitab tuttavale vaid neid brände või ettevõtteid, mille headuses ta ise kindel on.

Soovitusindeksi edu saladus peitub kiiruses ja ka lihtsuses nii ettevõtte kui kliendi jaoks. Kuid ...soovitusindeksi kui protsessi edu jätkuvus ühe ettevõtte jaoks vajab järjepidevat tähelepanu ja parandus-, arendus- jms tegevusi. Üldpildi saamiseks vajame aga piisavalt palju hinnanguid klientide poolt.

Soovitusindeks õpetab organisatsiooni!

Õpetab kiiresti klienti kuulama ja tähele panema ning kujuneb harjumus alati arvestada oma töös kliendiga. Läbi soovitusindeksi antud tulemuse me ettevõttena anname hinde oma tööle ja teeme ka kiireid kuid ka suuri ja aeganõudvamaid arendusi.

Kui klient saab aru, et talle on antud sõna jõud, mis mõjutab ettevõtte arengusuundi, siis räägib ta heameelega kaasa ning ettevõte saab ülevaate klientide arvamusest oma tugevuste ja nõrkuste suhtes.

Ettevõtete juhid kuulavad läbi soovitusindeksi täna kliendi arvamust, mõjutamaks tegevusi, mida just klient peab oluliseks. Ka meie ettevõttes tulevad kõik klientide antud vabad kommentaarid iga nädal otse ka tippjuhtkonnale kätte. Kliendi põhjendusest saab juba välja lugeda enamat selle kohta, mis ja miks klientidele meeldib või ei meeldi.

Ja on üllatav, kui sageli pööravad kliendid tähelepanu ettevõtte kitsaskohtadele, millest me ei tea või millele ei mõtle.

Ettevõttena on tähtis anda tagasisidet kliendile - probleemi lahendades või teada andes, et antud hinnangust ja kommentaarist on tegelikult ka kasu.

Kõik eelkirjutatu tähendab seda, et ettevõtte arengut ja kliendi mugavust teenuse kasutamisel suunab antud soovitusindeksi hinnang päriselt ja väga ning sellest saavad kasu nii ettevõte kui klient.

Aitäh kõikidele, kes on oma hinnangu ettevõttele läbi soovitusindeksi andnud!


Lugu on avaldatud ka turvalisusportaalis "Julged hoolida."