Maksu- ja Tolliamet (MTA) koostöös erialaliitude, ürituste korraldajate ja teiste organisatsioonidega pöörab tähelepanu hooajatööliste registreerimisele ning teeb jõupingutusi maksuteadlikkuse suurendamiseks selles valdkonnas, et tagada korrektne maksuarvestus hooajatööde ajal.

Hiljutise PPA läbiviidud kontrolli käigus tuvastati Võrumaal kümmet põllumajandusettevõtet, kus 88 kontrollitud isikust 34 puhul oli töötamine registreerimata. Registreerimata töötajate osakaal on murettekitavalt suur, ületades oluliselt Eesti keskmist, mis oli esimeses kvartalis läbiviidud kontrollide tulemusel umbes 5%.

On arusaadav, et põllumajandussektor sõltub palju ilmast ja hooaja kestel on kiire, kuid Maksu- ja Tolliameti maksuauditi üksuse juht Elen Maimre rõhutab, et töötajate registreerimine on vajalik ka ajutiste töökohtade puhul, näiteks turgudel ja põldudel.

„MTA on hooajatööliste registreerimise teinud võimalikult lihtsaks,“ sõnas Maimre, „võimaldades seda teha ka sõnumi teel. Siiski tuleb meeles pidada, et peale sõnumi saatmist tuleb registreeringut seitsme päeva jooksul täiendada, lisades info töötamise liigi kohta.“

Maksustamise reeglid kehtivad võrdselt nii põhipersonalile kui ka ajutiselt värvatud töötajatele. Oluline on meeles pidada vastavalt ettevõtlusvormile ka kaupade ja teenuste müügist saadud tulu deklareerimist ning käibemaksukohustuse osas arvestuse pidamist. See kehtib müügi korral turul, laadal, teeäärsetes müügipunktides või otsemüügi korral põllul.

Korrektne maksuarvestus kõikides sektori ettevõtetes on Eesti Aiandusliidule väga oluline, tagades õiglased konkurentsitingimused ning vastupidavuse kõigile turuosalistele. „Toetame MTA initsiatiivi kontrollide tugevdamiseks turgudel laatadel ja ajutistes aiandussaaduste müügikohtades. Korrektne maksuarvestus on oluline kogu sektorile alates tootjast kuni jaemüüjani, luues aluse jätkusuutlikule ja vastupidavale aiandusvaldkonnale Eestis.