Selgitamaks välja, kus soovivad viljandlased oma jalgrattaid parkida, korraldab linnavalitsuse avalike suhete ja turismiamet veebiküsitluse ratturite parkimisvajaduste väljaselgitamiseks.

Veebiküsitluses on võimalik märkida nii eelnevalt pakutud asukohti kui ka lisada enda eelistusi. Küsitluse tulmused on linnajuhtidele abiks, kui tuleb otsustada uute parklate rajamine ning vanade väljavahetamine.

Avalike suhete ja turismiameti juhataja Johan-Kristjan Konovalovi sõnul on linnal plaanis soetada paarkümmend uut jalgrattaparklat, millest osad hakkaksid paiknema täiesti uutes asukohtades ning mõned vahetaksid välja olemasolevad kuid amortiseerunud parklad. «Nimekirjas on ka sellised kohad, kus juba täna on parklakohad olemas ning mida ka silmnähtavalt aktiivselt kasutatakse. Palume inimestel siiski ka need kohad ära märkida ja lähtuda niiöelda null variandist ehk lihtsalt vajadusest ratast parkida, olenemata sellest, kas täna on parkla juba olemas või mitte.»

Küsitluse eelvalikute seas on ka linnale mittekuuluvaid objekte ning nende puhul sõltub rattaparkla paigaldamine eraomanikust. «Viljandis on juba täna palju tublisid ettevõtjaid, kes on oma hoonete ette rattaparklad loonud. Kui küsitlusest tuleb välja vajadus parkla järele mõnel erakinnistul, siis edastame selle info kindlasti omanikule,» rääkis Konovalov.

Veebiküsitlus 

Vastuseid oodatakse kuni 7. juuni südaööni.