Keskkonnaagentuuri ja Riigi Ilmateenistuse poolt välja kuulutatud ilmaennustusmäng, kus kutsusime inimesi ennustama, milline on Eesti Vabariigi 99. aastapäeval ehk 24. veebruaril kell 12.00 päeval Eesti keskmine õhutemperatuur, on lõppenud.

Täpseid ennustajaid oli kokku kaks: Signe Suurmets ja Kairi Säinas, kes mõlemad pakkusid keskmiseks temperatuuriks -1,6*C.

Kuigi võime oletada, et eestimaalased võiksid siinset ilma hästi tunda, võis temperatuuripakkumistes siiski tõdeda päris suurt kõikumist: vahemikus +9,3* kuni -8,5*. Kokku ennustas õhutemperatuuri 172 inimest.

Üks õigesti ennustajatest, 25-aastane koduperenaine Valgamaalt, Muhkva külas elav Kairi Säinas lausus kommentaariks, et nad arutasid temperatuuri pakkumist eelnevalt kodus abikaasaga: „Mees arvas, et võiks pakkuda -1,3* mina jälle, et -1,6*. Hea, et sel korral minu variant kirja sai. Ise ma suur ilmaennustushuviline ei ole, pigem tavaline tarbija. Prognoose ma ikka jälgin, aga kõige rohkem usaldan seda vaatepilti, mis mulle hommikul ärgates aknast avaneb.“

Kui vabariigi aastapäevaks välja kuulutatud ilmaennustusvõistlus oli rohkem meelelahutuslikumat laadi, siis tegelikult on Keskkonnaagentuur inimeste omapoolsest panusest ja initsiatiivist väga huvitatud. „Pean vabatahtlike ilmavaatlejate kaasamist väga oluliseks. Mitte just õhutemperatuuride prognoosis, vaid kriisisituatsioonides operatiivse info jagamise osas.“ lausus Keskkonnaagentuuri direktor Taimar Ala.

„Eriti oluline on vabatahtlike edastatud info meile just kriiside puhul, kus meil on oluline saada kahjudest kiiret ülevaadet. Puudutab see siis tugevat rahesadu, seda, kus mõni linnatänav on vihmavee uputuse alla mattunud või kust tormituul üle on käinud ja mis suunas edasi liikunud. Nende inimeste poolt saadetud teadete alusel saame oma ilmapilti paremini jälgida, selle kulgu prognoosida ning reaalsuse mõõtme juurde lisada.“ täiendab Riigi Ilmateenistuse ilmavaatluse osakonna juhataja Miina Krabbi.

Eesti Keskmise õhutemperatuuri arvutamine Eesti Vabariigi sünnipäeval arvutati aritmeetilise keskmisena. Arvutuses arvestati 24. veebruari keskpäeva õhutemperatuuri kõigist üle Eesti paiknvast 25 ilmajaamast saadud andmeid: Tallinn-Harkust, Heltermaalt, Jõgevalt, Jõhvist, Kihnust, Kundast, Kuusikult, Narvast, Lääne-Nigulast, Pakrilt, Pärnu-Saugast, Ristnast, Roomassaarelt, Ruhnult, Sõrvest, Tartu-Tõraverest, Tiirikojalt, Toomalt, Türilt, Valgast, Viljandist, Vilsandist, Virtsust, Väike-Maarjast ja Võrust.