SA Keskkonnaõiguse Keskus (KÕK) on oma igapäevatöö käigus avastanud, et Eesti inimestel pole tihti isegi elementaarseid teadmisi, kuidas keskkonnaotsuste  mõjutamisel kaasa rääkida – näiteks, millises etapis ja kuidas oma seisukohti esitada. Kohtusseminekut nähakse esimese võimalusena oma  õiguste kaitseks, tegelikult peaks see olema viimane võimalik samm. 

Olukorra leevendamiseks hakkab KÕK oma uue projekti raames andma keskkonnaasjades tasuta õigusabi. Alates maikuust nõustavad KÕKi juristid organisatsioone ja üksikisikuid, kes soovivad osaleda mõne keskkonnaotsuse tegemise menetluses (nt planeering või kava, keskkonnaluba, keskkonnamõjude hindamine), ent ei tea, kuidas seda teha, või vajavad abi seisukohtade formuleerimisel. Õigusabi ei anta otsuste vaidlustamiseks kohtus.

KÕKi jurist ja juhatuse liige Kärt Vaarmari: „KÕKi poole pöördutakse ikka ja jälle alles olukorras, kus otsused on juba tehtud, ent sageli on siis juba hilja otsuse mõjutamiseks midagi ette võtta ning ka kohtust ei pruugita enam õigust saada. Projekti raames annabki KÕK tasuta õigusabi juhtudel, kui osalemisvõimalused on veel avatud ja otsuse menetlemine pooleli, kusjuures KÕKi poole pöörduja peab ka ise olema valmis aktiivselt tegutsema. Tahame muuta olukorda, et inimesed hakkavad reageerima alles siis, kui kopp juba maasse lüüakse.“

Projekti elluviimist toetab Keskkonnainvesteeringute Keskus, õigusabi andmine jätkub kuni järgmise aasta märtsini.

KÕK on keskkonnaõigusega tegelev mittetulunduslik sihtasutus, mille asutasid 2007. aastal Eestimaa Looduse Fond ning kolm keskkonnajuristi. KÕKi eesmärgiks on, et keskkonnaotsused oleksid tehtud tasakaalustatult ning õiguspäraselt ja arvestaksid asjakohaselt kõiki olulisi huve.

Varem on KÕK andnud tasuta keskkonnaõigusabi aastatel 2008-2010, tollaste juhtumite ja nende tulemuste kohta leiab infot KÕKi kodulehelt: http://www.k6k.ee