Keskkonnaõiguse Keskusel on värskelt valminud juhis ehitusmaavarade kaevandamist puudutavates otsustes osalemiseks. Juhis on suunatud eelkõige planeeritava kaevanduse piirkonnas elavatele inimestele ja seal tegutsevatele keskkonnaorganisatsioonidele, kuid üht-teist kasulikku võivad sellest leida ka kohalikud omavalitsused.

Viimastel aastatel on maavarade kaevandamise teema muutunud iseäranis aktuaalseks. Rail Balticu ja neljarealise Via Baltica rajamise plaanid on suurendanud kaevandamissurvet tunduvalt ning eelduslikult süveneb see edaspidi veelgi. See on suureks katsumuseks kodanikuühendustele oma kodukoha eest seismisel. Juhis on mõeldud abimaterjaliks olukorrast arusaamisel ning annab näpunäiteid ja juhib tähelepanu erinevates menetlusetappides avanevatele võimalustele.

Joonealustes viidetes on toodud asjakohaseid kohtulahendeid, mille numbril on link lahendi tervikversioonile, et huvilistel oleks lihtsam lahend üles leida. Juhises viidatud õigusaktid leiab Riigi Teataja veebilehe otsingu kaudu.

TUTVU JUHISEGA