Euroopa Kohus langetas juunis järjekordsed otsused seoses EL keskkonnavastutuse direktiivi (2004/35) tähtaegse üle võtmata jätmisega, seekord Austria ja Ühendkuningriigi suhtes (kohtuasjad nr C-422/08 ning C-417/08), kes ei ole suutnud senini keskkonnavastutuse siseriiklikku regulatsiooni kehtestada. Direktiiv tuli üle võtta 30. aprilliks 2007.a., ent mitmed liikmesriigid ei ole sellega hakkama saanud.

Euroopa Kohus on praeguseks leidnud juba seitsme EL liikmesriigi (lisaks Austriale ja Ühendkuningriigile veel Soome, Prantsusmaa, Luksemburg, Sloveenia ja Kreeka) osas, et need riigid ei ole keskkonnavastutuse direktiivi tähtaegselt üle võtnud. Lisaks on Euroopa Komisjon esitanud Euroopa Kohtusse hagid Iirimaa, Hispaania ja Belgia vastu.

EL keskkonnavastutuse direktiivi keskne eesmärk on luua keskkonnakahjude vältimise ja heastamise süsteem rea oluliste EL keskkonnakaitseliste direktiivide (loodusdirektiiv) alusel kaitstavate loodusväärtuste kahjustamisel. Eestis on keskkonnavastutuse direktiiv üle võetud keskkonnavastutuse seadusega, mis kehtib alates 2007.a. detsembrist.

Vt keskkonnavastutuse direktiivi ülevõtmise kehva seisu kohta ka pikemat ülevaadet KÕKi veebruarikuu uudiskirjast:

http://www.k6k.ee/uudiskiri/2009-marts/keskkonnavastutuse-pohilugu