Juba teist aastat lööb Keskkonnaagentuur kaasa väljakutses, mis eeldab osalejatelt novembrikuu vältel iga päev uue kaardi tootmist. Tegemist on hea võimalusega igapäevaselt ruumiandmetega tegelevatel spetsialistidel tutvustada agentuuris kogutavaid andmeid meelelahutuslikumas vormis ning oma erialased oskused proovile panna.

30 päeva kaardi väljakutse ehk #30DayMapChallenge on soomlasest kaardientusiasti Topi Tjukanovi poolt ellu kutsutud kaartide loomise väljakutse, mis sai alguse Twitteris 2019. aastal. Algatus on aasta-aastalt populaarsem ja alati on ka Eestist olnud erinevaid osalejaid nii riigiasutuste, ettevõtete kui ka eraisikute seas. 

Keskkonnaagentuuris on loodud väljakutses osalemiseks eraldi löögirühm, kelle ülesandeks on agentuuri kogutavatest keskkonnaandmetest välja noppida just need, mis iga päeva teemaga kõige paremini kokku sobivad.

“Väljakutseks valmistudes oleme üles kaevanud andmeid, mis just alati kaardikujul kasutust ei leia. Kaartide kujundamine on küll lisapingutus, kuid samal ajal ka põnev tööalane enesearengu võimalus andmespetsialistidele,”  kiidab algatust Keskkonnaagentuuri direktor Taimar Ala. 

Väljakutse kestab terve novembrikuu, mille jooksul avaldavad osalejad iga päev ühe uue kaardi varem etteantud teemal. Loodud kaart tuleb postitada sotsiaalmeediasse kasutades teemaviidet #30DayMapChallenge. Kõiki Keskkonnaagentuuri kaarte saab vaadata Keskkonnaportaalis, kust leiab juba praegu ka hulgaliselt muid kaardiandmeid. Näiteks saab seal tutvuda kaardilugudega, mis illustreerivad hästi meie eluslooduse mitmekesisuse, mulla ja põhjavee seisundit või kliimat. Samuti saab portaalis kasutada kaardirakendust end huvitavate looduskaitseväärtuste otsimiseks. Nii võib igaüks vaadata oma kodule lähimaid pärandkultuuri ja ürglooduse objekte või tutvuda piirkonna veekogude seisundiga.