Kuna Vaivara ohtlike jäätmete käitluskeskuse operaatorhanke võitnud Ragn-Sells lepingu allkirjastamiseni ei jõudnud, koguneb lähiajal töögrupp, et arutada  keskuse haldamise eri variante.

  • Jäätmed
  • 10. detsember 2014
  • Pildistas Ragn-Sells.

AS Ragn-Sellsi ja AB Ragn-Sellsi ühispakkumus kinnitati riigihanke võitjaks 7. augustil 2014. Septembri lõpuks esitas Ragn-Sells Keskkonnaametile ohtlike jäätmete litsentsi taotluse, mis tagastati neile täiendamiseks.

Hankemenetluse läbirääkimistel  leidsid Keskkonnaagentuur ja Ragn-Sells, et lepingu sõlmimine on praktiliselt võimalik ajastada lubade (ohtlike jäätmete litsentsi ja kompleksloa) saamise hetkel arvatavalt 1. novembriks 2014. Kuna lubade taotlemise ja saamise protsessiga läks oodatust kauem, pikendas Keskkonnaagentuur pakkumuse jõusoleku tähtaega mitu korda.

Viimaseks tähtajaks määrati 1. detsember 2014. Veel 28. novembril kinnitas Ragn-Sells oma valmisolekut ja huvi hakata Vaivara jäätmekeskuse operaatoriks. Samas avaldas ettevõte soovi pakkumuse jõusoleku aega veelgi pikendada ja lepingu sõlmimisega oodata kuni kõikide lubade ja litsentside väljastamiseni. Kuigi Keskkonnaagentuuri ja Ragn-Sellsi vahel on toimunud tihe koostöö ja arutelu, siis praeguseks on selge, et poolte ootused ja arusaamad tähtaegade suhtes on erinevad.

Arvestades Vaivara ohtlike jäätmete käitluskeskuse olulisust Eesti jäätmemajanduses, ei pea Keskkonnaagentuur õigeks tähtaega rohkem pikendada ja lõpetab käimasoleva hanke Ragn-Sellsiga.