3. novembril tutvustati Sindi seltsimajas paisu põhiprojekti tehnilisi lahendusi ning edasisi tegevusi projekti „Pärnu jõestiku elupaikade taastamine“ raames.

„Sellest ajast on hulk vett mööda Pärnu jõge Liivi lahte voolanud, kui avalikkus sai teada, et riik on omandanud Sindi paisu. Nüüd on põhjust teatada, et insenerid on valmis tutvustama tehnilisi lahendusi kalade rände võimaldamiseks. Loodan, et kokku tulevad huvilised saavad rahulolevalt noogutada, meie aga  tegijad hangitud ning töödega pihta hakata, et see kaladele ja ka kalameestele meelepärane tegu lõpusirgeni viia,“ ütles keskkonnaminister Marko Pomerants

Ligikaudu aasta tagasi sõlmisid keskkonnaagentuur ja ühispakkujad Eesti Veeprojekt OÜ ja Inseneribüroo Urmas Nugin OÜ lepingu, et alustada Sindi paisu avamislahenduse projekteerimisega. Tänaseks on valminud põhiprojekt koos kõigi vajalike eeluuringute ja mõõdistustega - Sindi paisule on projekteeritud kalade üles- ja allavoolu rändeid tagav tehniline lahendus. Projekti kohaselt likvideeritakse paisu betoonosa ja kujundatakse ümber loodusilmeliseks tehiskärestikuks, muu hulgas on tagatud Sindi väliujula säilitamine.

„Projektiga kavandati terviklahendus, mis ehitustööde lõppedes tagab parima lahenduse keskkonna aspektist, kuid on ka kogukonna huve arvestav ning esteetiliselt nauditav," lausus keskkonnaagentuuri projektijuht Külli Tammur ning lisas, et projektlahendust tutvustab peaprojekteerija Meelis Viirmaa, kes on antud valdkonnas üks Eesti hinnatumaid.

Pärnu jõe suudmest 14 km kaugusel asuv Sindi pais tõkestab (pool)siirdekalade ränded ligi 90%-le kude- ja kasvualadest, olles suurimaks probleemiks Pärnu jõestiku ja lahe kalavarudele. 2015. aasta aprillis ostis riik Sindi paisu ja keskkonnaagentuuri juhtimisel alustati kärestiku projekteerimisega. Sindi paisu kaladele läbipääsetavaks tegemine on osa projektist „Pärnu jõestiku elupaikade taastamine“, mida kaasrahastatakse Ühtekuuluvusfondist.