Keskkonnaamet alustas tänasest talviste õppeprogrammidega, mis pakuvad võimalusi uurida lähemalt talvist ja lumist loodust või hoopis soojas toas keskkonna- ja looduskaitsealaseid tarkusi koguda.

Valida saab rohkem kui 70 programmi seast, millest enamik on mõeldud kooli- ja lasteaialastele, kuid osad on avatud ka täiskasvanutele. Teemadering varieerub maakonniti ja räägitakse erinevatel teemadel looduskaitsest prügisorteerimiseni ning samblikest kakulisteni.

Riiklikke õppekavasid toetavaid programme viivad läbi keskkonnahariduse spetsialistid, kes tulevad ise koolidesse ja lasteaedadesse või ootavad õpilasi Keskkonnaameti looduskeskustes. Õppeprogrammid on tasuta, kuid koolil on endal vaja leida ja rahastada transpordivõimalus sõiduks looduskeskusesse või matkarajale.

Talviseid õppeprogramme saab tellida märtsi lõpuni; pakutavate programmide nimekirjaga saab tutvuda Keskkonnaameti kodulehel. Lõppenud aastal viis Keskkonnaamet läbi 1060 õppeprogrammi 24 tuhandele õpilasele ning korraldas üle 200 keskkonnaharidusliku ürituse 14 tuhandele inimesele.


Allikas: Keskkonnaamet