Keskkonnaamet kuulutas veebruari alguses välja konkursi Aakre, Hummuli, Tõrva, Uniküla, Vana-Otepää, Kaansoo, Lahmuse, Paistu, Paldiski ja Vormsi jahipiirkondade kasutajate leidmiseks. Kõigi nimetatud jahipiirkondade kasutusõiguse load lõppevad selle aasta 31. mail. 

Konkursi teated avaldati jahiseadusest tulenevalt ühes üleriigilise levikuga ajalehes (Õhtuleht) ja Ametlikes Teadaannetes. Lisaks veel ka Keskkonnaameti kodulehel ning ringkirjana saadeti info maaomanike ja jahimeeste esindusorganisatsioonidele. Konkursi lõpptähtajaks määrati 9. märts 2023.

Peale teate avaldamist Ametlikes Teadaannetes selgus, et teates olemasoleva loa kehtivust puudutav osa oli eksitav. Nimelt oli sinna märgitud, et loa kehtivus lõppes 07.02.2023 ehk teate avaldamise kuupäeval. See oli tehniline eksitus ning tegelikult nende lubade kehtivust Keskkonnaamet ei lõpetanud ja need kõik kehtivad edasi 31. maini 2023. Kuna selle eksitava info genereeris süsteem ise, palusime teadaannete haldajal viga kõrvaldada. Peale seda parandasime ka nende teate sellekohase tekstiosa. 

Kuna siiski külvas selline teate sisu segadust, otsustas Keskkonnaamet välja kuulutada uue konkursi nende 10 jahipiirkonna kasutaja leidmiseks. Juba esitatud taotlused kaotsi ei lähe. Võimalus on need täiendamiseks ka tagasi võtta ja esitada uuesti konkursi lõpul. 

Uus konkurss kuulutatakse välja 8. märtsil ning taotlusi saab esitada 8. aprilli südaööni.

Küsimuste korral palume pöörduda vastava maakonna jahinduse spetsialisti poole, nende kontaktid leiab Keskkonnaameti kodulehelt.