Eile esinesid nahkhiireeksperdid Lauri Lutsar ja Matti Masing Vikerraadios seisukohaga, milles nad seadsid kahtluse alla Alatskivi jääkeldri kui nahkhiirte talvekorteri taastamise vajalikkuse. Keskkonnaamet lähtub nahkiirte kaitsel vastavast tegevuskavast ja ekspertide hinnangutest:  otsus keldri taastamiseks langetati just Lauri Lutsari eksperthinnangu alusel.

2008. a veebruaris külastati koos ekspert Lauri Lutsariga Aaltskivi mõisapargi südames asuvat vana mõisa jääkeldrit, et vaadata selle sobivust nahkhiirtele talvitumiseks. Kelder oli kehvas seisus, ilma usteta ja seetõttu läbi külmunud. Siiski tuvastati ühe põhja-nahkhiire talvitumine võlvi praos. Järgnenud Lutsari poolt tehtud ekspertiis nimetas Alatskivi mõisa jääkeldrit kui potentsiaalselt olulist nahkhiirte talvitumispaika, kuna lähiümbruskonnas puuduvad koopad või teised suured korras keldrid. Kelder vajab uusi uksi, katuse hüdroisolatsiooni ja keldrit lõhkuvate puude eemaldamist. Tööde teostamiseks on Keskkonnaamet esitanud taotluse SA Keskkonnainvesteeringute Keskusele ja kooskõlastanud tegevuse Alatskivi Vallavalitsuse ning Muinsuskaitseametiga, tuginedes nahkhiirte kaitsekorralduskavale ja eksperthinnangule.

Talvitumiseks vajavad nahkhiired stabiilse madala temperatuuriga ruume nagu koopad ja keldrid. Kuna koopaid on Eestis vähe, on seda olulisemad keldrid, kuhu nahkhiirtel on võimalik pääseda ja mis ei ole liiga soojad või ei külmu läbi. Iseäranis sobilikud on vanad mõisakeldrid, mis on ruumikad, stabiilsema temperatuuriga ja kus on piisavalt pragusid ning vahesid, kuhu talveunele pugeda. Nahkhiirte kaitsekorralduskava alusel on selliste keldrite lagunemine, lammutamine või nahkhiirtele sobimatuks  ehitamine üks otseseid ohutegureid ja liikide kaitse seisukohast on oluline selliseid keldreid remontida.

Alatskivi maastikukaitsealal elab Eestis levinud 12 nahkhiireliigist 8 liiki. Tegu  on väga olulise nahkhiirte kaitseks mõeldud elupaigaga, mis asub Natura 2000 alal.

Üle Eesti on teada mitmeid olulisi talvitumiskeldreid ja koopaid, mis vajavad remonti, kuid Alatskivi jääkelder on hea algatus ja eeskuju nahkhiiresõbraliku mõtteviisi ning tegutsemise levimiseks. Eestis elavad nahkhiireliigid kuuluvad looduskaitsealuste liikide
hulka, neist seitse ka talvituvad meil.