Keskkonnaamet pakub üldhariduskoolidele ja lasteaedadele tasuta õppeprogramme

Keskkonnaamet alustab sügisprogrammide pakkumisega üldhariduskoolidele ja lasteaedadele.

Õppeprogrammide peamiseks eesmärgiks on selgitada lastele ja noortele eakohasel moel, kuidas arendada loodushoidu ja kaitsta elurikkust ning leida tasakaal inimlike soovide ja elukeskkonna võimaluste vahel.

Tutvustatavate teemade ring on lai, alates veest ja mullast ning neis keskkondades elavatest organismidest kuni pärandkultuuri ja planeeringuteni.

Õppeprogramme viiakse läbi keskkonnaameti looduskeskustes, koolides, lasteaedades või looduses – näiteks õpperajal, pargis või veekogu ääres.

„Keskkonnahariduse osakonna spetsialistid on 2014. aasta esimese kaheksa kuuga läbi viinud 672 õppeprogrammi, millest 377 on seotud rohkem keskkonnakasutusega ning 295 programmi looduskaitsega. Uusi teadmisi on neis programmides saanud 13751 last ja noort. Suurimat huvi on pakkunud jäätmeprogrammid ning hättasattunud metsalooma abistamise programm. Samuti on need programmid saanud väga positiivset tagasisidet õpetajatelt,“ ütles Keskkonnaameti keskkonnahariduse osakonna juhataja Maris Kivistik.

Keskkonnaameti programmid on tasuta ning nende tellimiseks tuleb ühendust võtta oma maakonna keskkonnahariduse spetsialistiga.

Täpsema ülevaate õppeprogrammidest saab keskkonnaameti veebilehelt  või keskkonnahariduse portaalist  www.keskkonnaharidus.ee.