Alates 14. jaanuarist kuni märtsikuu lõpuni saavad lasteaiad ja üldhariduskoolid tellida Keskkonnaametilt talviseid õppeprogramme, mis aitavad koolis õptitut paremini kinnistada.

Keskkonnaameti keskkonnahariduse spetsialistid toetavad koolide ja lasteaedade õppetegevust, pakkudes Keskkonnaameti tegevusvaldkondadega haakuvaid õppeprogramme, mis aitavad seostada õpitud teadmisi igapäevaeluga.

“Sel aastal jätkame eelkõige keskkonnakasutuse õppeprogrammide arendamist, teemadeks maavarad, jahindus ja energia. Ootame huvilisi Keskkonnaameti looduskeskustes või tuleme ise koolidesse ja lasteaedadesse kohale,” sõnab Keskkonnaameti keskkonnahariduse osakonna juhataja Maris Kivistik.

Õppeprogrammid on tasuta. Väljaspool haridusasutust toimuvatele programmidele kohalesõit tuleb koolil või lasteaial ise korraldada. Keskkonnaametil on võimalik katta igas maakonnas teatud arv bussisõite kuni 128 euro ulatuses SA Keskkonnainvesteeringute Keskuse toel.

Programmi tellimiseks ja transpordikompensatsiooni saamiseks tuleb ühendust võtta Keskkonnaameti vastava maakonna keskkonnahariduse spetsialistiga. Programmide nimekirja koos kontaktisikutega leiab siit: http://www.keskkonnaamet.ee/public/Talveprogrammid_2013.pdf

Eelmisel aastal osales Keskkonnaameti õppeprogrammides üle 20 000 õpilase. Populaarsemateks osutusid jäätme-, vee- ja looduskaitseteemalised programmid. Uute õppeprogrammide väljatöötamisel arvestavad spetsialistid ka õpetajate soovidega, mis on laekunud tagasiside kaudu.

Keskkonnaameti keskkonnahariduse osakonna tegevusega saab tutvuda siin http://www.keskkonnaamet.ee/teenused/keskkonnaharidus-2/ .